EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek
Ενίσχυση διακρατικών πολιτιστικών έργων

Ενίσχυση διακρατικών πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας 

13 Apr, 2022

Από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ανακοινώθηκε νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση διακρατικών πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας» του υποπρογράμματος «Πολιτισμός». Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν κάθε χρόνο οι δράσεις ενίσχυσης της διακρατικής πολιτιστικής συνεργασίας, σήμερα, με την ευκαιρία της αλλαγής της καταληκτικής ημερομηνίας, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης. 
 

Τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι διακρατικά σχέδια, στα οποία μπορούν να υποβάλουν πρόταση πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς όλων των μεγεθών από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο επικεφαλής του έργου πρέπει να διαθέτει νομική οντότητα για τουλάχιστον δύο έτη την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ενώ φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ξεπερνάει τα 68 εκατ. ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά περίπου 130 έργα. Η δράση έχει δύο σκοπούς: 
 

α) Την ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών. 
 

β)Την ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν το ταλέντο, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. 
 
 

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης ως στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της Ε.Ε., όπως το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus και το ευρωπαϊκό έτος νεολαίας 2022. 
 

Τα σχέδια μπορούν να καλύπτουν έναν ή περισσότερους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. 
 

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, τα έργα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες: 
 

  1. Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής του κοινού στον πολιτισμό.
  2. Κοινωνική ένταξη: προώθηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης εντός/μέσω του πολιτισμού, ιδίως των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και των ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του διαπολιτισμικού διαλόγου.
  3. Βιωσιμότητα: το έργο συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και συμπεριλαμβάνει το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, ενθαρρύνοντας τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να δημιουργήσουν, να υιοθετήσουν και να διαδώσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, καθώς και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους.
  4. Νέες τεχνολογίες: το έργο θα βοηθήσει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα να αξιοποιήσει πλήρως τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, καθώς και να επιταχύνει την ψηφιακή μετάβασή ως απάντηση στην κρίση COVID-19.
  5. Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη των ικανοτήτων εντός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, ώστε να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
  6. Ετήσιες προτεραιότητες ανά τομέα: για το 2022 έχουν προσδιοριστεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (όπως δραστηριότητες κατάρτισης, δικτύωσης ή πρόσβασης στην αγορά και βοήθεια στους τομείς να γίνουν πιο ανθεκτικοί) για τους τομείς της μουσικής, των βιβλίων και εκδόσεων, της αρχιτεκτονικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς, μόδας και σχεδίου, καθώς και του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση σε μία από τις ακόλουθες προσκλήσεις του προγράμματος: 
 
 

Σχέδια συνεργασίας μικρής κλίμακας 
 

Τουλάχιστον τρεις φορείς από τρεις διαφορετικές συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη ενίσχυση φθάνει τα 200.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 
 

Σχέδια συνεργασίας μεσαίας κλίμακας 
 

Τουλάχιστον πέντε φορείς από πέντε διαφορετικές συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη ενίσχυση φθάνει το 1.000.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύει κατ’ ανώτατο όριο το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 
 

Σχέδια συνεργασίας μεγάλης κλίμακας 
 

Τουλάχιστον δέκα φορείς από δέκα διαφορετικές συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη ενίσχυση φθάνει τα 2.000.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
 

Για όλες τις κατηγορίες έργων η μέγιστη διάρκεια είναι 48 μήνες. 
 

Οι δράσεις προκειμένου να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση πρέπει να σχετίζονται με τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. 
 

Επισημαίνεται ότι δραστηριότητες που ανήκουν αμιγώς στον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες, γιατί χρηματοδοτούνται από το υποπρόγραμμα Media. Αναλυτικά στοιχεία των προσκλήσεων μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

https://ec.europa.eu/culture/calls/creative-europe-european-cooperation-projects 
 

Προτάσεις υποβάλλονται έως 5 Μαΐου 2022. 

photo https://pixabay.com/el/ 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This