EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek

Bill Papastergiadis OAM

Bill Papastergiadis is a highly accomplished lawyer and community leader. Since 2008, he has acted as the Managing Partner of Moray & Agnew, Melbourne.
This preeminent law firm has over 650 employees nationally and is one of the top 10 largest firms in Australia. Under Bill’s his stewardship, Moray & Agnew’s Melbourne office was rated as the fastest growing law firm in Victoria for a number of years in succession. Bill has been ranked in Australia and Asia as one of the top 10 lawyers by the Australasian Legal Business Review and has been consistently ranked in the top 40 lawyers in Australia and Asian for a number of years. In 2017, he was awarded a High Achiever’s Award for his work in Australia Asia Engagement by the prestigious Asian magazine, The Asian Executive.
Notwithstanding his successful career as a lawyer, for decades Bill has worked tirelessly with a proven track record in a multitude of leadership roles for a number of multicultural community groups and initiatives. Bill has been an outstanding representative of numerous iconic sporting organisations, schools and the Greek community in Australia.
His commitment to serving the needs of a number of Victoria’s diverse communities was recognised by the award of the Order of Australia for his service to the Greek Community. He has proven skills in forming strong alliances and networks across a range of government entities and community-based organisations. This talent is borne out by the significant achievements he has delivered in his endeavours with various community bodies, detailed below.
Significantly, Bill has been the President of the Greek Community of Melbourne & Victoria since January 2008, and has demonstrated strong and empathetic leadership through some of the biggest changes to the activities of the Greek community in Australia. His interest and passion for helping the Greek community has been constant for many years. He has done what few individuals can do – unite the community, drive its fundraising, oversee the construction and successful completion of community infrastructure and facilitated international exchanges between Victoria and Greece in an unprecedented way.
Below is a summary of the Bill’s key community leadership achievements, across six areas being:
 Greek Community of Melbourne & Victoria
 South Melbourne Football club (FIFA awarded Oceania Club of the Century)
 The Hellenic Initiative Australia
 Alphington Grammar
 Victorian Multicultural Commission
 Melbourne University Humanities Foundation
--------------------------------------------------------------------- Βασίλης Παπαστεργιάδης είναι ένας καταξιωμένος δικηγόρος και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης.
Από το 2008, ενεργεί ως Διευθύνων Εταίρος της νομικής εταιρείας Moray & Agnew, στη Μελβούρνη.
Αυτή η εξέχουσα δικηγορική εταιρεία έχει πάνω από 650 υπαλλήλους σε εθνικό επίπεδο και είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες νομικές εταιρείες στην Αυστραλία. Υπό τη διεύθυνση του Βασίλη, το γραφείο της Moray & Agnew στη Μελβούρνη χαρακτηρίστηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη δικηγορική εταιρεία στη Βικτώρια για πολλά χρόνια διαδοχικά. Ο Βασίλης έχει καταταχθεί μεταξύ των 10 κορυφαίων δικηγόρων στην Αυστραλία και την Ασία από το Australasian Legal Business Review και κατατάσσεται σταθερά στους 40 κορυφαίους δικηγόρους στην Αυστραλία και την Ασία για πολλά χρόνια. Το 2017, του απονεμήθηκε το βραβείο High Achiever’s Award για τη δουλειά του στo Australia Asia Engagement από το διάσημο ασιατικό περιοδικό The Asian Executive.
Παρά την επιτυχημένη καριέρα του ως δικηγόρος, για δεκαετίες ο Βασίλης εργάστηκε ακούραστα με ένα αποδεδειγμένο ιστορικό σε πολλούς ηγετικούς ρόλους για μια σειρά από πολυπολιτισμικές κοινοτικές ομάδες και πρωτοβουλίες.
Ο Βασίλης υπήρξε εκπρόσωπος πολλών αθλητικών οργανώσεων, σχολείων και της ομογένειας στην Αυστραλία.
Η δέσμευσή του να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πολλών διαφορετικών οργανισμών της Βικτώριας αναγνωρίστηκε με την απονομή του Μετάλλιου του Τάγματος της Αυστραλίας για την υπηρεσία του στην Ελληνική Κοινότητα. Έχει αποδεδειγμένες δεξιότητες στη δημιουργία ισχυρών συμμαχιών και δικτύων σε μια σειρά κυβερνητικών φορέων και οργανισμών. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα σημαντικά επιτεύγματά του στη συνεργασία του με διάφορους κοινοτικούς φορείς.
Είναι σημαντικό ότι ο Βασίλης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης & Βικτώριας από τον Ιανουάριο του 2008 και έχει επιδείξει ισχυρή και ενσυναίσθητη ηγεσία μέσα από μερικές από τις μεγαλύτερες αλλαγές στις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας στην Αυστραλία. Το ενδιαφέρον και το πάθος του να βοηθά την ελληνική κοινότητα είναι σταθερό εδώ και πολλά χρόνια. Έχει κάνει ό,τι λίγα άτομα μπορούν να κάνουν – να ενώσει την κοινότητα, να προωθήσει τη αύξηση των κεφαλαίων της, να επιβλέψει την κατασκευή και την επιτυχή ολοκλήρωση του νέου 15ώροφου κοινοτικού κτηρίου, ενώ διευκόλυνε τις διεθνείς επαφές μεταξύ Βικτώριας και Ελλάδας με έναν άνευ προηγουμένου τρόπο.
Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών επιτευγμάτων του Βασίλη, σε έξι τομείς που είναι:
 Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης & Βικτώριας
 Ποδοσφαιρικός σύλλογος της Νότιας Μελβούρνης (βραβευμένου από τη FIFA ως Oceania Club of the Century)
 The Hellenic Initiative Australia
 Alphington Grammar School
 Πολυπολιτισμική Επιτροπή Βικτώριας
 Ίδρυμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης
greek-news-and-Radio-FL-logo

Μάθετε Πρώτοι τα Νέα

Γραφτείτε στην εφημερίδα μας και μαθαίνετε τα νέα από πρώτο χέρι, Αξιόπιστα και με Διαφάνεια, χωρίς Φίμωτρο!

 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This