EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek

Οι ελπιδοφόρες προοπτικές από την εφαρμογή της Εξατομικευμένης Ιατρικής

7 Dec, 2023
εφαρμογή της Εξατομικευμένης Ιατρικής

εφαρμογή της Εξατομικευμένης Ιατρικής

εφαρμογή της Εξατομικευμένης Ιατρικής

Το πεδίο της Εξατομικευμένης Ιατρικής αφορά τη συσχέτιση γονιδίων με κληρονομικές νόσους και φυσιολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή. Απώτερος σκοπός της Εξατομικευμένης Ιατρικής είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και ταυτόχρονα η μείωση του κόστους της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, το πεδίο της Γονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Ιατρικής, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει τεράστια άνθηση.
Μιλώντας για τα ελληνικά δεδομένα, ολοένα αυξανόμενος είναι ο αριθμός ερευνητικών ομάδων σε ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με αντικείμενα του συγκεκριμένου πεδίου, όπως φαρμακογονιδιωματική, μεταβολομική, επιγονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, αλλά και με συναφείς ερευνητικές κατευθύνσεις, όπως γονιδιωματική πληροφορική, γενετική και ηθική, και άλλα.

Με αφορμή το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξατομικευμένης Ιατρικής, που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (14 – 16 Δεκεμβρίου 2023) στο Ζάππειο Μέγαρο, το Greek News FL μίλησε με τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, τον Καθηγητή Φαρμακευτικής, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Γεώργιο Πατρινό για όλες τις ελπιδοφόρες προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα των επιστημών Υγείας από τις εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

 

  • Το εύρος του πεδίου της Εξατομικευμένης Ιατρικής αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλο. Για να κατανοήσουμε κάπως καλύτερα τις διαστάσεις του και τις εφαρμογές του, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ποια επιστημονικά πεδία περιλαμβάνει η εξατομικευμένη θεραπεία;

«Ο όρος “εξατομικευμένη θεραπεία” [personalized (individualized) therapy] αναφέρεται στη χρήση των γενετικών δεδομένων ενός ασθενούς ή ενός ατόμου γενικότερα, για την καλύτερη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής ή/και τον προσδιορισμό της προδιάθεσης σε μια συγκεκριμένη γενετική νόσο, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η εξατομικευμένη θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως τα επιστημονικά πεδία της μοριακής γενετικής διάγνωσης, της φαρμακογονιδιωματικής και της βιοπληροφορικής. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι τη βάση της εξατομικευμένης θεραπείας έθεσε ο Ιπποκράτης, ο οποίος από την αρχαιότητα κιόλας είχε επισημάνει ότι «… είναι σημαντικότερο να γνωρίζει κανείς τί είδους άνθρωπος πάσχει από κάποια ασθένεια παρά να γνωρίζει κανείς από τι είδους ασθένεια πάσχει κάποιος άνθρωπος», θέτοντας έτσι την εννοιολογική βάση της εξατομικευμένης θεραπείας. Επίσης, ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει ότι τα φάρμακα μπορεί να είναι είτε επωφελή είτε δηλητηριώδη».

 

  • Γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια για τη φαρμακογονιδιωματική. Τι θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε για την αξιοποίηση φαρμακογονιδιωματικών πληροφοριών;

«Η φαρμακογονιδιωματική (pharmacogenomics) αφορά τη μελέτη των παραλλαγών μεταξύ ατόμων σε ολόκληρο το γονιδίωμα ή σε πολλά υποψήφια γονίδια, σε χάρτες μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (single nucleotide polymorphisms ή SNP), ή σε μεταβολές στη γονιδιακή έκφραση ή αδρανοποίηση οι οποίες πιθανόν να σχετίζονται με τη φαρμακολογική λειτουργία και τη θεραπευτική ανταπόκριση. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο βιολογικός δείκτης είναι το ίδιο το πρότυπο και όχι οι μεταβολές σε μεμονωμένους δείκτες.

Η αξιοποίηση φαρμακογονιδιωματικών πληροφοριών επιτρέπει να προβλεφθούν ακραίες φαινοτυπικές διαφορές στη φαρμακοκινητική ή τη φαρμακοδυναμική ενός φαρμάκου. Με άλλα λόγια, σε μία ομάδα ασθενών οι οποίοι έχουν την ίδια διάγνωση και λαμβάνουν την ίδια φαρμακευτική αγωγή (ίδιο σκεύασμα και δοσολογία), η θεραπεία θα είναι αποτελεσματική μόνο για μια ομάδα ασθενών. Αντίθετα, σε μια άλλη ομάδα ασθενών, η θεραπευτική αγωγή δεν θα είναι επωφελής, ενώ τέλος σε μια τρίτη ομάδα ασθενών, η θεραπευτική αγωγή θα προκαλέσει παρενέργειες. Κατά συνέπεια, η φαρμακογονιδιωματική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική φαρμακολογία και τοξικολογία, στην ιατροδικαστική τοξικολογία, στην ταξινόμηση ασθενών με βάση τον κίνδυνο καρκινογένεσης και στον σχεδιασμό φαρμάκων, ενώ παράλληλα προωθεί την κατανόηση της φαρμακολογίας των φαρμακευτικών και ξενοβιοτικών ουσιών.

Τα τελευταία χρόνια, οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν σε μια πληθώρα μεθόδων προσδιορισμού της γενετικής σύστασης (γονοτύπου), όπως μικροσυστοιχίες, ανάλυση αλληλουχίας DNA 2ης γενιάς, οι οποίες έφεραν την προοπτική της εξατομικευμένης θεραπείας ακόμη πιο κοντά στην πραγμάτωση.
Η εξατομικευμένη θεραπεία υπόσχεται να συμβάλει στη μείωση των παρενεργειών ή/και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά και στη μείωση των οικονομικών επιβαρύνσεων για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.
Υπολογίζεται ότι για την αντιμετώπιση φαρμακευτικών παρενεργειών δαπανώνται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ μόνο των 25-60% των ατόμων ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη θεραπευτική αγωγή που τους χορηγείται. Επίσης, η φαρμακογονιδιωματική συμβάλλει στην ταχύτερη παραγωγή νέων φαρμάκων, με την ομαδοποίηση των ασθενών με βάση τη γενετική τους σύσταση, γεγονός που μειώνει το χρόνο ανάπτυξης νέων φαρμάκων κατά 3 φορές περίπου (από τα 10-12 χρόνια που χρειάζεται σήμερα, σε μόλις 3-5 χρόνια)».

 

  • Με βάση τις εξελίξεις που μας αναφέρετε, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης της κλινικής έκβασης θεραπειών;

«Χάρη στις νέες τεχνικές που έχουν γίνει διαθέσιμες στα κλινικά εργαστήρια, όπως μικροσυστοιχίες (microarrays), νανοτεχνολογία, κ.λπ, οι γενετικές εξετάσεις εντοπισμού πολυμορφισμών στα εμπλεκόμενα ένζυμα καθίστανται ταχύτερες και οικονομικότερες. Λόγω της προοπτικής αυτής, η δυνατότητα εφαρμογής φαρμακογονιδιωματικών εξετάσεων για την πρόβλεψη της κλινικής έκβασης θεραπειών αποτελεί το αντικείμενο εκτενών συζητήσεων τα τελευταία χρόνια».

 

  • Για να δώσουμε ένα πρακτικό παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες κλινικές εφαρμογές της φαρμακογονιδιωματικής;

«Στις μέρες μας, η φαρμακογονιδιωματική βρίσκει κλινική εφαρμογή στην Ογκολογία. Συγκεκριμένα, πολλά γονίδια έχουν βρεθεί να σχετίζονται με την καλύτερη ανταπόκριση των ασθενών σε μια σειρά φαρμακευτικών ουσιών, όπως το tamoxifen και το γονίδιο CYP2D6 και το trastuzumab και το γονίδιο HER2 (EGFR2) για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, το irinotecan και το γονίδιο UGT1A1 για την αποφυγή παρενεργειών στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο του εντέρου ή η 6-μερκαπτοπουρίνη (6-ΜΡ) και το γονίδιο ΤΡΜΤ για τη θεραπεία ασθενών με αιματολογικούς καρκίνους. Επιπρόσθετα, η φαρμακογονιδιωματική εφαρμόζεται για την εξατομίκευση της θεραπείας δυο αντιθρομβωτικών φαρμάκων, της warfarin (και των αναλόγων της) και της clopidogrel, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων».

 

  • Ας επιστρέψουμε στο «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξατομικευμένης Ιατρικής», που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 16 Δεκεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τη θεματολογία του Συνεδρίου;

«Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξατομικευμένης Ιατρικής, όπως και τα προηγούμενα δύο, περιλαμβάνει ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και προφορικές ανακοινώσεις από νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο θα δημοσιευθούν σε ειδικό τόμο του νέου ελληνικού επιστημονικού περιοδικού “Εξατομικευμένη Ιατρική”.

Ευελπιστούμε ότι και αυτό το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο για ουσιαστικό επιστημονικό διάλογο, την ενθάρρυνση νέων συνεργασιών μεταξύ επιστημόνων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο αυτό και την ενημέρωση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας όχι μόνο για τα πεπραγμένα ελληνικών ερευνητικών ομάδων στο πεδίο της Εξατομικευμένης Ιατρικής αλλά και για ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης νέων ερευνητών».

 

Ο κ. Γεώργιος Πατρινός είναι Καθηγητής Φαρμακογονιδιωματικής και Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2010 τακτικό μέλος και Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, CHMP Pharmacogenomics Working Party, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.
Επίσης είναι επισκέπτης Τακτικός Καθηγητής στην Ιατρική
Σχολή των Πανεπιστημίων Erasmus στο Ρόττερνταμ της Ολλανδίας και του Πανεπιστήμιου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Αμπού Ντάμπι. 
 photo kkolosov / https://pixabay.com 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This