EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek

ΠΟΡΕΙΑ & ΕΥΘΥΝΗ

8 Feb, 2024
ΠΟΡΕΙΑ & ΕΥΘΥΝΗ

ΠΟΡΕΙΑ & ΕΥΘΥΝΗ

ΠΟΡΕΙΑ & ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο του Νίκου Κων. Ηλιόπουλου*

 

   Μπορεῖ τό μέλλον νά εἶναι “ἀόρατον”, μά ὅμως  δέν ξεκινᾶ ἀπό τό πουθενά.

   Ἔχει ἀρχίσει. Ξεκίνησε ἀπό τό Σήμερα, κι’ ἀπό τό Χθές. Ἔχει τίς ρίζες του στό Παρελθόν.

   Καί συνεχίζουμε μιά πορεία, στίς ἀτραπούς μιᾶς ἐποχῆς μέ αὐξημένες ἀνάγκες καί ἀπαιτήσεις.

   Σέ μιά ἐποχή πού δημιουργεῖ ἀκραῖα καί ἀγωνιώδη ἐρωτήματα.

   Σέ μιά ἐποχή μέ γοργούς καί ἐξοντωτικούς ρυθμούς ἐξέλιξης.

   Ὅπου ἡ ἔρευνα καταρρίπτει παλιές ἀντιλήψεις, καί καινούργιες ἰδέες ἔρχονται καί φεύγουν μέ ξέφρενο ρυθμό.

   Ὅπου, ἀπανωτά φορτωμένα μηνύματα  βομβαρδίζουν τίς αἰ-σθήσεις μας καί τά γεγονότα περνοῦν μέ ἀστραπιαία ταχύτητα ἐμπρός ἀπό τά μάτια μας καί μᾶς ἀναγκάζουν ν’ ἀναθεωροῦμε προηγούμενες ἀπόψεις καί εἰκόνες πού εἴχαμε γιά τήν πραγματι-κότητα.

   Οἱ κατακτήσεις τῆς Τεχνικῆς καί τῆς Ἐπιστήμης, οἱ ἐκπληκτικές ἐφευρέσεις καί ἀνακαλύψεις, πέραν  τοῦ χώρου τῆς φαντασίας, ἐχαρακτήρισαν τήν ἐποχή μας σάν τό τέλος τῶν νέων καιρῶν, ὅπου ἡ ἀνθρωπότητα ἔφθασε σέ μιά πλανητική ἑνότητα καί μία παγκόσμια βιομηχανοποίηση. Σέ μιά συλλογικότητα τοῦ ἀνθρώ-που τῆς μάζας, ὅπου τά βιομηχανικά προϊόντα ἀντικαθιστοῦν αὐτά πού ἡ φύση μᾶς παρέχει.

   “Εποχή τῶν τέλειων μέσων καί τῶν συγκεχυμένων σκοπῶν” (Einstein), ὅπου ὁ ἄνθρωπος χάνει τήν ἐπαφή του μέ τήν φύση, ἡ φύση χάνει τό πρόσωπό της, καί τό μυστήριο ὑποχωρεῖ.

   Ἐποχή τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ, ἐποχή τοῦ φόβου καί τῆς ἀπώλει-ας τοῦ μέτρου.

  Ἐποχή, ὅπου τό πνεῦμα σπάζει τά κάγκελλα τῆς φυλακῆς του καί βιώνει τήν ἀπελευθέρωσή του ἔναντι τῆς φύσης, ἔναντι τῆς Ἱστορίας.

   Γεγονότων καταστροφικῶν πού ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά γίνει περισσότερον ἄνθρωπος.       

   Ἐποχή ἐπέμβασης στά χρωμοσώματα τοῦ ἀνθρώπινου κύττα-ρου ( D.N.A.), καί ἀλλαγῆς τοῦ φυσιολογικοῦ ἐξελικτικοῦ μηχανι-σμοῦ τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ.

   Παρέμβασης στό προαιώνιο σχέδιο τῆς Δημιουργίας,

   – στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.

   – στό σεβασμό στό ἀνθρώπινο σῶμα, ἀπό τό ξεκίνημά του μέσα στήν μητρική γαστέρα ὡς τόν τάφο του.

   – στήν ἱερότητα τῆς μητρότητας καί τῆς οἰκογένειας.

  Ἡ φεμινιστική ἀκρότητα στήν σεξουαλική ἐλευθερία ἐκχυδαΐζει τήν γυναῖκα καί προσβάλλει τήν ἱερότητά της·

   Κάποιοι ἄνθρωποι, καλωδιωμένοι μεταξύ των στό διαδίκτυο δροῦν στήν ἀνωνυμία ὡς ἕνας “Παγκόσμιος Νοῦς”, σάν θεός, πού φροντίζει γιά ὅλους μας.

   Ἀρκεῖ μία βόλτα στά ἠλεκτρονικά κύματα, γιά νά βρεθοῦμε μπροστά σέ διαστροφές, τρομοκρατία, ρατσισμό, παιδεραστία, ναρκωτικά, σαδομαζοχισμό, ἰδεολογίες καί ἄνομες δοξασίες.

   Μιά ζούγκλα ὅπου κυκλοφοροῦν ἀνεξέλεγκτα κάθε εἴδους διεστραμμένοι, οἱ ὁποῖοι ἀνταλλάσσουν τίς πιό τρελλές τους φαντασιώσεις κι’ ἐπιθυμίες, χωρίς καμμία λογοκρισία, χωρίς κανένα φραγμό.

   Ἡ Πρόοδος ἔχασε τό μέτρο της,  δηλαδή τήν συνείδηση  τοῦ καλοῦ μέ ἀξίωση πρός τό καλλίτερο. 

   Κάθε τι τό νέον, κάθε πρωτόγνωρο βαπτίζεται προοδευτικό, μοντέρνο, “πολιτιστική κουλτούρα”.

  “Προοδευτικές” ψυχώσεις μᾶς ἐντάσσουν σέ πολιτικά προγράμ-ματα, σέ προοδευτικές καί ὀπισθοδρομικές δυνάμεις, καί κατήν-τησε ὁ ρημαγμένος ἄνθρωπος νά ψάχνει καί ν’ ἀναζητεῖ  “ποῦ βρίσκεται ἡ Ἀριστερά καί ποῦ ἡ Δεξιά”.

   Οἱ ψευτοφιλόσοφοι, οἱ ψευτοδιανοούμενοι καί οἱ ψευτοκουλτου-ριάρηδες λυμαίνονται τήν κοινωνία, καί ἐμεῖς τούς θαυμάζουμε γιά τά ἀκαταλαβίστικα πού μᾶς «ξεφουρνίζουν».

   Ἐπαγγέλλονται βαρύγδουπες γενικόλογες θεωρίες, ὑποτίθεται κοσμοϊστορικῆς(!) σημασίας, μέσα ἀπό ἕνα μανδύα ψευδεπίγρα-φης “προοδευτικῆς πολιτικοποίησης” σέ τόνους “ἀποκαλυπτικούς” μέ ὑπονοούμενα δῆθεν φιλοσοφικά, καί δέν «συμμαζεύεται», καί διά τό μόνο πού δέν ἐνδιαφέρονται εἶναι ἡ Πρόοδος. Ἡ Πρόοδος ἡ Ἠθική, ἡ Πρόοδος τῆς Ἀνθρωπιᾶς, ἡ Πρόοδος πρός τήν Πνευμα-τική Τελείωση.

   Ἡ Ἱστορία γράφεται ἐρήμην τοῦ ἀνθρώπου. Τήν προαποφασί-ζουν μυστικά κέντρα· οἱ κυρίαρχες ἐλίτ · πρός δημιουργία κρατῶν καί ἐθνῶν «κλώνων», χωρίς «σημαῖες», χωρίς «οὐρανό». Μέ ἐνιαία ἀντίληψη. Ἀντίληψη τῆς ἐλίτ.

   Καί δέν διενοήθηκαν οἱ διανοητές(!) αὐτοί πώς “μ’ ἕναν ἄδειο  Οὐρανό δέν μποροῦμε νά κάνουμε μιάν εὐτυχισμένη Γῆ”.

   Στήν δημοκρατία τοῦ 21ου αἰῶνα, ἡ ἐλίτ  ὁδηγεῖ στήν ὑποταγή τῶν μαζῶν σέ μιά στρατηγική, σέ ὁμογενοποίηση πρός τήν τελική “μάχη”. Καί ἄς μή κωφεύουμε ἀφουγκραζόμενοι αὐτό τό “φτερούγισμα”.

   Κανείς δέν μπορεῖ νά καθορίσει τό νόημα τῆς φάσης πού ζοῦμε. Εἴμαστε ἐπιβάτες ἑνός ἀεροπλάνου πού δέν γνωρίζει ποῦ θά φθάσει, πού ἀμφιβάλλει γιά τήν κατεύθυνσήτου, καί ὅμως, πετάει μέ τό μέγιστο τῆς ταχύτητάς του, χωρίς νά διακρίνει τούς σταθε-ρούς σημαντῆρες πού θά τό κατηύθυναν.

   Μήπως τρέχουμε πρός μία καταστροφή, πρός μία συλλογική αὐτοκτονία;

   Ὁ ἄνθρωπος πνιγμένος στίς γνώσεις, νοιώθει μοναξιά καί ἀπο-γοήτευση.

   Ἡ γιγάντωση τῆς τεχνολογίας τοῦ ἐδημιούργησε τόν Κοσμικό Τρόμο, καί ἀναρωτᾶται διά τόν πραγματικό σκοπό τῆς ζωῆς του.

   Ἡ τεχνολογία ἀπαιτεῖ ἕνα νέο εἶδος ἀνθρώπου.  Ἀνθρώπου μηχανοποιημένου, χωρίς παράδοση, χωρίς φιλίες, χωρίς οἰκογέ-νεια, χωρίς ἄλλες ἀγάπες.

   Δέν ὀνειρεύεται πλέον στάχυα, καρπούς τῆς γῆς, δένδρα βαρύ-φορτα, σπιτικό ἀνθρωπινό μέ τίς φιγοῦρες τοῦ παπποῦ καί τῆς γιαγιᾶς

    Ὁ γδοῦπος τῆς μηχανῆς, αὐτοῦ  τοῦ βιομηχανοποιημένου ἀνθρώπου-κάνει ἀδύνατη τήν ἀκρόαση τῶν μακρυνῶν ψιθύρων τοῦ Εἶναι.

   Ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀναπάντητο τό νόημα τοῦ ” Ὑπάρχειν”.

   Νοιώθει ἀπογυμνωμένος ἀπό ἐσωτερικά ἐρείσματα πού θά δώ-σουν τήν γαλήνη τῆς ψυχῆς καί τήν χαρά τῆς συνείδησης.

   Δηλαδή, τήν καλωσύνη, τήν αὐταπάρνηση, τήν καλλιτεχνική ἔμπνευση, τό Ἀγαθόν καί τό Ὡραῖον.

    Οἱ σχέσεις οἱ ἀγαπητικές ἀπερρίφθησαν, οἱ σχέσεις οἱ εὐχαρι-στιακές περιφρονήθηκαν, οἱ σχέσεις οἱ ἐρωτικές ἀπαξιώθηκαν, οἱ

σχέσεις οἱ ἱερές κατέστησαν ὕποπτες, ὅλοι οἱ ὑπαρξιακοί δεσμοί ἐκηρύχθηκαν ἔνοχοι, κι’ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἐκενώθη καί ἐρήμωσε, καί ἡ μηχανή-ὁδοστροτήρας εἰσήλασε στά ἀπόκρημνα ὀντολογικά τοπία τοῦ ἀνθρώπου καί τά ἰσοπέδωσε.

   Οἱ ἀναρχικοί, στά «κατορθώματά τους», ἀποκαλοῦνται ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης ὡς“νεαροί”, ἐτσι ἁπλᾶ καί βελούδινα.

   Ἡ πορνεία διευρύνθηκε καί στό ἀνδρικό φύλο. Καί μάλιστα με νομοθετικές διαδικασίες. Καί “μέ τήν ἄδεια τῆς Ἀστυνομίας” (συγχωρηθήτω μοι ἡ ἔκφρασις).

   Τά σώματα, κατοικητήρια τῆς ἀθάνατης ψυχῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐκτίθενται ἐπί πληρωμῇ καί μισθώνονται γιά σκο-πούς ἀπάνθρωπους.

   Οἱ εὐπρεπεῖς καί εὐσυνείδητοι δημοσιογράφοι παραμερίζονται ἀπό ἐκείνους τούς ἀναιδεῖς καί ἀδίστακτους (δημοσιογράφους), πού ἔχουν ἀπαντήσεις γιά ὅλα τά ζητήματα καί ἔχουν λύσεις γιά ὅλα τά προβλήματα, κριτές καί ἐπικριτές τῶν πάντων.

   Τά περιτρίμματα τῆς νύχτας καί τοῦ ὑπόκοσμου ἀναγο ρεύονται σέ ἐκλεκτούς προσκεκλημένους τῶν ἐκπομπῶν λογοθεάματος (τόκ-σόου) καί ἀνεπίτρεπτα ἀποκτοῦν δημόσιο βῆμα.

   Τά Μ.Μ.Ε., ἡ “Τετάρτη αὐτή Ἐξουσία”, καλπάζει. Ἡ πληροφορική τυραννία στό “μεγαλεῖο”της. Ἔχει ὑποτάξει τίς ἄλλες ἐξουσίες.

   Ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα Σιδηροῦν Παραπέτασμα στήν πληροφόρηση. Αὐτά πού μαθαίνουν οἱ “μεν“, δέν τά μαθαίνουν οἱ “δε“. Καί αὐτά πού μαθαίνουν οἱ “δε“, δέν τά μαθαίνουν οἱ “μεν“. Σύγχρονα τείχη. Ἀδιαπέραστα.

  Ἔχουν γίνει οἱ ἐλεγκτές, « ἐθνικοί εἰσαγγελεῖς », τιμητές τῶν πάντων, καί ρίχνουν πέπλο σιωπῆς ὅπου θέλουν καί ὑψώνουν τεῖχος ἐξαναγκαστικῆς σιγῆς στούς διαφωνοῦντες, στούς ἀντιφρονοῦντες.

   Ἡ ἀσύδοτη ἐλευθερία τῆς πληροφόρησης ἔγινε “ἡ ἐξουσία τῆς ἀπόκρυψης”, καί ὁ πολίτης δέν ἔχει τό δικαίωμα νά κρίνει, οὔτε νά ἐλέγξει.

   Ταινίες βίας καί φρίκης, παρανοϊκά gran giniol, ἀηδιαστικές σεξουαλικές προβολές, ἠλεκτρονικά παιχνίδια ξέφρενης δράσης “ψυχαγωγοῦν”τίς τρυφερές μικρές ἡλικίες. 

   Τό δημοκρατικό πολίτευμα ἔχει ἀποβεῖ σέ πολίτευμα “δημοκρα- τικῆς ὀλιγαρχίας”,“κοινοβουλευτικῆς ἀπολυταρχίας”, πού ἀντι-μετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς ὄργανο, ὡς ἐργαλεῖο τοῦ πολιτεύματος καί τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, καί ὄχι ὡς κυριαρχική ἀξία.

   Νά γιατί ἀγωνιοῦμε γιά τό μέλλον.

   Ἡ ἐξουσία δέν ἐκλέγεται, ἀλλ’ ἀναπηδᾶ μέσα ἀπό τά χαλάσμα-τα τοῦ κοινωνικοῦ γίγνεσθαι καί δέν ἔχει νά δώσει λόγο τῶν πρά-ξεών της στούς πολῖτες. Ἔτσι, αὐθαίρετα, κατακτᾶ μεγάλο μερίδιο ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία καί οἱ πολιτικοί ἄνδρες, οἱ οἰκονομικοί παράγοντες, ἀκόμη καί λειτουργοί τῆς Δικαιοσύνης, μοιάζει νά κρέμονται ἀπό τά Μ.Μ.Ε. , ἐκλιπαρῶντας μιά παρουσία τους στό “γυαλί”.

   κόσμος ὁδηγεῖται σέ μία ἐρήμωση. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει συγκλο-νιστικά ἀλλάξει. Νοιώθει ξένος ὡς πρός τήν μοῖρα τῶν ἄλλων.

   Μετά ἀπό αὐτά διερωτώμαστε, πῶς εἶναι δυνατόν νά αἰσθανό-μαστε εὐτυχεῖς.

   ἄνθρωπος πρέπει νά βγεῖ μπροστά ἀπό τίς ἐξελίξεις καί νά τίς περιμένει.

  Ἡ συνείδησή του πρέπει νά ἀφυπνισθεῖ, νά ἐπαναστατήσει.

   Ἀπαιτεῖται Πολιτική ἀκεραία, πού νά σέβεται τούς νόμους τῆς Πολιτείας, ἀλλά καί τόν Ἠθικό νόμο ὅπως τόν συνέλαβε ὁ Σοφο-κλῆς στήν “Ἀντιγόνη”, ὥστε ἡ Πολιτική νά γίνει “Παιδαγωγίας λειτούργημα”. Ἔτσι ὁ Πολιτικός θά γίνει παιδαγωγός καί ὄχι δη-μαγωγός τῆς εὐτέλειας καί τοῦ ψεύδους.

   Ἄς σκύψουμε λοιπόν μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα πάνω στίς πληγές μας, στίς τραγικές ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος καί ἄς ἀντλήσουμε διδάγματα ἀπό τά λάθη μας. Δέν ἔχουμε καιρό γιά χάσιμο.

   Στήν κρίσιμη αὐτή ὥρα, ὁ ἄνθρωπος ἔχει εὐθύνη ὄχι μόνον γιά τόν ἑαυτόν του ἀλλά καί γιά τούς ἀπογόνους του. Γιατί κανείς δέν ζει μόνον γιά τόν ἑαυτόν του σέ αὐτή τή γῆ.

   Οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων εἶναι κομβόϊ  ὅπου ὁ ἕνας παραλαμβά-

νει ἀπό τόν προηγούμενο καί παραδίδει  στόν ἑπόμενο, σάν σέ σκυτάλη, τά ἀγαθά τοῦ πολιτισμοῦ.

       Τό μέλλον ἀνήκει σ’ αὐτούς πού τό προετοιμάζουν.

   Καί ἡ κοινωνία πού ἀλέθει χάος, παράγει χάος.

 

(Συνεχίζεται)

 

  • Ο Νίκος Κων. Ηλιόπουλος έχει τιμηθεί με Μετάλλιο μετά Διπλώματος από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις Εθνικές Εκδηλώσεις της ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ του 1821
  • photo TheDigitalArtist / https://pixabay.com 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Ένας τίτλος… Πειραιάς: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο της Ασούρα με το αυτομαστίγωμα. Αυτός ο τίτλος μου θύμισε ένα παλιότερο άρθρο που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας !!

Ένας τίτλος… Πειραιάς: Αναβίωσε και φέτος το έθιμο της Ασούρα με το αυτομαστίγωμα. Αυτός ο τίτλος μου θύμισε ένα παλιότερο άρθρο που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας !!

Η Ασούρα στον Πειραιά αποτελεί ένα αρχαίο έθιμο που αναβιώνει κάθε χρόνο, προσδίδοντας ένταση και...

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This