EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: O ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

23 Nov, 2023

Τρίτο μέρος του άρθρου του Παν. Καραφωτιά

 

 

             Το 1979 η Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ πραγματοποίησε ειδική έρευνα για το θέμα της διεθνούς τρομοκρατίας που υπέβαλε στην Ad hoc Επιτροπή. Χαρακτηριστικές είναι οι θέσεις ορισμένων κρατών μελών της Επιτροπής: Ο Έλληνας αντιπρόσωπος υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος εξάλειψης της τρομοκρατίας είναι η κατάλληλη εφαρμογή των διεθνών συνθηκών μέσω διεθνούς συνεργασίας και επισήμανε ότι η Ελλάδα ήδη θέσπισε ειδικούς νόμους για την πάταξη τρομοκρατικών πράξεων και προσχώρησε σε διάφορα διεθνή όργανα που στοχεύουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος τόνισε την υφισταμένη διάβρωση που έχουν υποστεί θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και είπε ότι η τρομοκρατία πρέπει να καταδικάζεται ασχέτως σκοπού και αιτίας. Ο Σοβιετικός Αντιπρόσωπος είπε ότι η κυριότερη αιτία της διεθνούς τρομοκρατίας είναι οι συνέπειες του καπιταλισμού, της νεο-αποικιοκρατίας, του ρατσισμού, της πολιτικής απρόκλητης επίθεσης και η ξένη κατοχή.

          Στις 6 Απριλίου 1979, η Ad hoc  Επιτροπή της ΓΣ υιοθέτησε την έκθεσή της η οποία και περιείχε ορισμένες συστάσεις προς τη ΓΣ για την αντιμετώπιση του προβλήματος όπως: – Να καταδικάσει ανεπιφύλακτα κάθε πράξη διεθνούς τρομοκρατίας που θέτει σε κίνδυνο ή αφαιρεί ανθρώπινες ζωές ή διακυβεύει θεμελιώδεις ελευθερίες, -Να λάβει υπόψη της τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τα γενεσιουργά αίτια της τρομοκρατίας, -Να προτρέψει όλα τα κράτη να συμβάλουν, μονομερώς ή σε συνεργασία μεταξύ τους καθώς και με σχετικά όργανα του ΟΗΕ, στην προοδευτική εξάλειψη των γενεσιουργών αιτίων της διεθνούς τρομοκρατίας, -Να καλέσει όλα τα κράτη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, να απέχουν από την οργάνωση, παροχή βοήθειας ή συμμετοχή σε πράξεις πολιτικής αναταραχής ή σε τρομοκρατικές ενέργειες σε άλλη χώρα ή δίνοντας τη συγκατάθεσή τους στην οργάνωση εντός του εδάφους τους τέτοιων πράξεων που στρέφονται εναντίον άλλων κρατών, -Να απευθύνει έκκληση στα κράτη, που δεν έχουν προσχωρήσει στις υπάρχουσες διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με διάφορες πλευρές του προβλήματος της διεθνούς τρομοκρατίας, να πράξουν τούτο, -Να καλέσει όλα τα κράτη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη σύντομη και ολοκληρωτική εξάλειψη του προβλήματος της διεθνούς τρομοκρατίας (εναρμόνιση της νομοθεσίας, πρόληψη προετοιμασίας τρομοκρατικών ενεργειών κ.λπ.), -Να συστήσει σε κατάλληλες ειδικευμένες οργανώσεις τη μελέτη προληπτικών κ.λπ. μέτρων, -Να προτρέψει όλα τα κράτη να συνεργασθούν μεταξύ τους, ιδιαίτερα μέσω ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και σύναψης ειδικών συμβάσεων ιδιαίτερα όσον αφορά την έκδοση ή ποινική δίωξη διεθνών τρομοκρατών.

           Η Επιτροπή επίσης εισηγήθηκε όπως η ΓΣ και το ΣΑ δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τρομοκρατία (αποικιοκρατία, ρατσισμό, ξένη κατοχή, κ.λπ.). Το 1991 η ΓΣ σε απόφασή της καλεί όλα τα κράτη να συνεργασθούν για την εξάλειψη των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας με έμφαση στην αποικιοκρατία, το ρατσισμό, την ξένη κατοχή, την παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και εκφράζει την ανησυχία της για «τους επικίνδυνους δεσμούς μεταξύ τρομοκρατικών ομάδων, λαθρεμπόρων ναρκωτικών και των γκαγκστερικών ενόπλων ομάδων τους, που διαπράττουν κάθε είδους εγκλήματα, υπονομεύοντας έτσι τη συνταγματική τάξη των κρατών και παραβιάζοντας ανθρώπινα δικαιώματα».

           Το 1994 η ΓΣ υιοθέτησε τη Διακήρυξη για Μέτρα για την Εξάλειψη της Διεθνούς Τρομοκρατίας και την επαναβεβαίωσε με την απόφαση 50/53 της 9ης Δεκεμβρίου 1995. Η απόφαση αυτή τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ενωμένα Έθνη για την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Το Μάρτιο 1996 πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο η Συνάντηση Κορυφής των Ειρηνοποιών με στόχο τη μελέτη μέτρων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Η Συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη προαγωγής του συντονισμού των προσπαθειών για τον τερματισμό τρομοκρατικών πράξεων και διακοπής των οικονομικών πόρων των τρομοκρατικών ομάδων. Οπωσδήποτε είναι εύλογοι οι λόγοι για τους οποίους οργανώθηκε η Συνάντηση αυτή στη Μέση Ανατολή. Στην απόφασή της 1267 της 15ης Οκτωβρίου 1999, το ΣΑ καταδικάζει έντονα τη συνεχή χρησιμοποίηση του Αφγανικού εδάφους, ιδιαίτερα περιοχών που ελέγχονται από τους Ταλιμπάν, για την προστασία και εκπαίδευση τρομοκρατών και το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, και επαναβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι η καταστολή της διεθνούς τρομοκρατίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας.

            Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση αναφέρεται ειδικά στον Οσάμα μπιν Λάντεν και στις τρομοκρατικές του δραστηριότητες, επιμένει όπως οι Ταλιμπάν συμμορφωθούν έγκαιρα με τις προγενέστερες αποφάσεις του, απαιτεί όπως οι ίδιοι παραδώσουν τον Λάντεν χωρίς άλλη χρονοτριβή στις αρμόδιες αρχές σε χώρα όπου έχει κατηγορηθεί και καλεί όλα τα κράτη να συνεργασθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διεθνούς τρομοκρατίας. Στην απόφασή της 1269 της 19ης Οκτωβρίου 1999, το ΣΑ αφού υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο και ενίσχυσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας με βάση τον Χάρτη του ΟΗΕ και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεπιφύλακτα καταδικάζει όλες τις ενέργειες, μεθόδους και πρακτικές τρομοκρατίας ως εγκληματικές και αδικαιολόγητες ασχέτως κινήτρων, σε όλες τις εκφάνσεις οπουδήποτε και από οποιονδήποτε διαπράττονται, ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες μπορεί να απειλήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η απόφαση αυτή επίσης υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο των Ενωμένων Εθνών.

             Η ΓΣ στη συνεδρίασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999 υπενθυμίζει τις πρόνοιες της Διακήρυξης της Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκφράζει τον τρόμο της για τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές πράξεις που στοχεύουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες, επαναλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών να προωθήσουν και σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναβεβαιώνει ότι όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας πρέπει να συνάδουν αυστηρά με τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί όλα τα κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου για να καταπολεμήσουν και εξαλείψουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και εκφάνσεις, οπουδήποτε και από οποιονδήποτε διαπράττονται. Στη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 12 Δεκεμβρίου 2000, η ΓΣ υιοθέτησε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη σύμβαση για τη διεθνή τρομοκρατία και επίσης υιοθέτησε 16 αποφάσεις της Νομικής Επιτροπής σχετικά με διάφορα ζητήματα τρομοκρατίας όπως τροποποιήσεις στο Χάρτη του Διοικητικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ, θέματα εθνικότητας, ενίσχυση τρίτων κρατών που επηρεάζονται από κυρώσεις του ΟΗΕ, προστασία διπλωματών, προετοιμασία για την ίδρυση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

          Στις 12 Φεβρουάριου 2001, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής της ΓΣ για την τρομοκρατία. Χαρακτηριστική είναι η στάση ορισμένων κρατών : Η ομάδα των κρατών της Ισλαμικής Διάσκεψης ζήτησε σαφή ορισμό της τρομοκρατίας ώστε αυτή να διαφοροποιείται από τους νόμιμους αγώνες λαών υπό ξένη κατοχή και εθνική απελευθέρωση καθώς οι αγώνες αυτοί αναγνωρίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΟΗΕ. Το Ιράκ καταδίκασε όλες τις μορφές τρομοκρατίας ιδιαίτερα της κρατικής που τις θεωρεί χειρότερες. Η Ομάδα των Κρατών του Ρίο και της Λίμα καταδίκασε ανεπιφύλακτα κάθε μορφή τρομοκρατίας και ζήτησε την ενίσχυση των μέτρων εναντίον της ιδιαίτερα στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Η Ρωσία επίσης καταδίκασε ανεπιφύλακτα την τρομοκρατία, η οποία, όπως τόνισε, αποτελεί μια επικίνδυνη πρόκληση στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και στην στρατηγική σταθερότητα, και είπε ότι απαιτείται ένα ευρύ νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Η ΕΕ καταδίκασε ανεπιφύλακτα την τρομοκρατία, η οποία, όπως είπε, αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, σε όλες τις μορφές της, ασχέτως κινήτρων ή προέλευσης. Όμως, επισήμανε την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

             Επίσης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής της 23 Φεβρουάριου 2001, σχετικά με το σχέδιο σύμβασης για τη διεθνή τρομοκρατία, ορισμένες αντιπροσωπείες τόνισαν ότι ο ορισμός της τρομοκρατίας στη σύμβαση πρέπει σαφώς να διαφοροποιεί την τρομοκρατία από το νόμιμο αγώνα για αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία όλων των λαών υπό ξένη κατοχή.

            Στο νομικό τομέα ο ΟΗΕ και οι Ειδικές Οργανώσεις του όπως η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η Διεθνής Οργάνωση Ναυτιλίας ΙΜΟ) και η Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενεργείας (ΙΑΕΑ), έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο διεθνών συμφωνιών εναντίον της τρομοκρατίας όπως: – τη Σύμβαση για Προσβολές και Ορισμένες Άλλες Πράξεις σε Αεροσκάφη (Τόκυο, 1963),- τη Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομης Κατάληψης Αεροσκάφους (Χάγη, 1970), τη Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας (Μόντρεαλ, 1971), – τη Σύμβαση για την Αποτροπή και Τιμωρία Εγκλημάτων εναντίον Διεθνώς Προστατευόμενων Ατόμων, Συμπεριλαμβανομένων Διπλωματικών Υπαλλήλων (Νέα Υόρκη, 1973), τη Σύμβαση για τη Φυσική Προστασία Πυρηνικού Υλικού (Βιέννη, 1980),  το Πρωτόκολλο για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων Βίας σε Αεροδρόμια που Εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Μόντρεαλ, 1988),  τη Σύμβαση για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων εναντίον της Ασφάλειας της  Ναυσιπλοΐας (Ρώμη, 1988), το Πρωτόκολλο για την Καταστολή παράνομων Πράξεων εναντίον Σταθερών Βάσεων στην Υφαλοκρηπίδα (Ρώμη, 1988),  τη Σύμβαση για τη Σηματοδότηση Πλαστικών Εκρηκτικών με Σκοπό την Ανίχνευση (Μόντρεαλ, 1991).

       Η Γενική Συνέλευση έχει συνάψει 4 Συμβάσεις: τη Σύμβαση εναντίον της Κράτησης Ομήρων (έως το 2000, 94 κράτη την επικύρωσαν), τη Σύμβαση για την Ασφάλεια του Προσωπικού των Ενωμένων Εθνών (το ίδιο), τη Σύμβαση για την καταστολή Τρομοκρατικών Βομβιστικών Ενεργειών ( έως το Δεκέμβριο 2000,17 κράτη την επικύρωσαν), τη Σύμβαση για την Καταστολή της Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας. Μεταξύ άλλων υποχρεώνει τράπεζες να θεσπίσουν μέτρα για τον εντοπισμό υπόπτων ατόμων. 

 

 

Συνεχίζεται

 

 

photo WikiImages / https://pixabay.com 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This