EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek

Δρ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης

φ: Αρμονία τέχνης και μαθηματικών: -μια win-win-win διαπραγμάτευση

φ: Αρμονία τέχνης και μαθηματικών: -μια win-win-win διαπραγμάτευση

Ένας πατέρας άφησε 17 καμήλες ως περιουσιακό στοιχείο για τους τρεις γιους του. Όταν πέθανε, οι γιοι του άνοιξαν τη διαθήκη που έλεγε ότι ο μεγαλύτερος έπρεπε να πάρει το 1/2 από τις 17 καμήλες, ο μεσαίος γιος να λάβει το 1/3 και ο μικρότερος να λάβει το 1/9 των...

O αριθμός 148

O αριθμός 148

 Abstract Ο αριθμός 148 διατυπώνει τη μέτρηση του «γνωστικού ορίου στον αριθμό των ατόμων με τα οποία κάθε άτομο μπορεί να διατηρήσει σταθερές σχέσεις. Επηρεάζει και δέχεται επιρροές από το “win-win-win papakonstantinidis  model” που στοχεύει στον κοινοτισμό Εκφράζει...

Η κοινωνικά αποδεκτή ισοοριακή Αρχή: Διδάγματα από τη Γραμμική Β

Η κοινωνικά αποδεκτή ισοοριακή Αρχή: Διδάγματα από τη Γραμμική Β

Του Λεωνίδα Α. Παπακωνσταντινίδη   Στα οικονομικά, το οριακό ποσοστό υποκατάστασης (MRS) είναι το ποσοστό με το οποίο ένας καταναλωτής μπορεί να εγκαταλείψει κάποια ποσότητα ενός αγαθού σε αντάλλαγμα για ένα άλλο αγαθό, ενώ διατηρεί το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας....

Δρ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 3 φορές Πρόεδρος του Τμήματος (2001-2004, 2004-2007, 2011-2013) και Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ( 2007 -2008) Ακαδημαϊκός (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΜΑ) Visiting Professor ITTT, Bhagalpur, INDIA, (2008) Honorary Prof UBL (University of Bandar-Lampung, INDONESIA ) –Visiting Prof CYPRESS Univ. Malawi (2021-2023)Πρόεδρος της «3-win action» (KOINΣEΠ)
Επιμορφωτής Κρατουμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα Τρίπολης-πρόγραμμα Δεύτερη Ευκαιρία
Δικηγόρος, Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακό στην Περιφερειακή (Β. 9.29) , την Αγροτική Ανάπτυξη (Β) Διδακτορικό στην Τοπική Ανάπτυξη διετέλεσε από το 1989 στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας (Σύμβουλος Διοίκησης σε Ευρωπαϊκά Θέματα, Προϊστάμενος του Γραφείου Τοπικής Ανάπτυξης (1991-2001) , μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP) με την ιδιότητα του Γενικού Εισηγητή της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων, μέλος της «Πράσινης Ομάδας» GREEN TEAM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission), μέλος της Επιτροπής Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τον Αγροτουρισμό, εισηγητής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader (1989) και διαπραγματευτής του εθνικού φακέλου Leader στις Βρυξέλλες (στις 2-2-1992 Εισήγαγε τον Αγροτουρισμό στην Ελλάδα (1980),- βλ χαρακτηρισμό «father of Rural Tourism in Greece” GTP 7/94, την ιδέα του ολοκληρωμένου στο σχεδιασμό της ανάπτυξης μικρών τόπων(1985-1989) και από εκεί την «φιλοσοφία Leader” (EU Commission) (1989), πρωτοστάτησε στην ίδρυση των πρώτων Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών. Εισήγαγε στη διεθνή βιβλιογραφία, την πρακτική και στα προγράμματα, την έννοια της «τοπικής ευαισθητοποίησης» και από εκεί την Μεθοδολογία σχηματισμού Κοινωνικού Κεφαλαίου με την ονομασία “win-win-win Papakonstantinidis model”.
48βιβλία/μονογραφίες, 3 παρουσίες σε συλλογικούς τόμους, 336 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους (Journals) και ανακοινώσεις δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων, 72 επιστημονικές έρευνες/ μελέτες Είναι τακτικό μέλος Επιτροπών διεθνών Οργανισμών και Περιοδικών, όπως η Διεθνής Κοινωνιολογική Ένωση (I.S.A)Μέλος του Advisory Editorial Board του Journal of Applied Economics and Management
Το έργο αυτό είναι στο δίκτυο ACADEMIA
Δρ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 3 φορές Πρόεδρος του Τμήματος (2001-2004, 2004-2007, 2011-2013) και Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ( 2007 -2008) Ακαδημαϊκός (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΜΑ) Visiting Professor ITTT, Bhagalpur, INDIA, (2008) Honorary Prof UBL (University of Bandar-Lampung, INDONESIA ) –Visiting Prof CYPRESS Univ. Malawi (2021-2023)Πρόεδρος της «3-win action» (KOINΣEΠ)
Επιμορφωτής Κρατουμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα Τρίπολης-πρόγραμμα Δεύτερη Ευκαιρία
Δικηγόρος, Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακό στην Περιφερειακή (Β. 9.29) , την Αγροτική Ανάπτυξη (Β) Διδακτορικό στην Τοπική Ανάπτυξη διετέλεσε από το 1989 στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας (Σύμβουλος Διοίκησης σε Ευρωπαϊκά Θέματα, Προϊστάμενος του Γραφείου Τοπικής Ανάπτυξης (1991-2001) , μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP) με την ιδιότητα του Γενικού Εισηγητή της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων, μέλος της «Πράσινης Ομάδας» GREEN TEAM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission), μέλος της Επιτροπής Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τον Αγροτουρισμό, εισηγητής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader (1989) και διαπραγματευτής του εθνικού φακέλου Leader στις Βρυξέλλες (στις 2-2-1992 Εισήγαγε τον Αγροτουρισμό στην Ελλάδα (1980),- βλ χαρακτηρισμό «father of Rural Tourism in Greece” GTP 7/94, την ιδέα του ολοκληρωμένου στο σχεδιασμό της ανάπτυξης μικρών τόπων(1985-1989) και από εκεί την «φιλοσοφία Leader” (EU Commission) (1989), πρωτοστάτησε στην ίδρυση των πρώτων Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών. Εισήγαγε στη διεθνή βιβλιογραφία, την πρακτική και στα προγράμματα, την έννοια της «τοπικής ευαισθητοποίησης» και από εκεί την Μεθοδολογία σχηματισμού Κοινωνικού Κεφαλαίου με την ονομασία “win-win-win Papakonstantinidis model”.
48βιβλία/μονογραφίες, 3 παρουσίες σε συλλογικούς τόμους, 336 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους (Journals) και ανακοινώσεις δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων, 72 επιστημονικές έρευνες/ μελέτες Είναι τακτικό μέλος Επιτροπών διεθνών Οργανισμών και Περιοδικών, όπως η Διεθνής Κοινωνιολογική Ένωση (I.S.A)Μέλος του Advisory Editorial Board του Journal of Applied Economics and Management
Το έργο αυτό είναι στο δίκτυο ACADEMIA

Δρ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης

φ: Αρμονία τέχνης και μαθηματικών: -μια win-win-win διαπραγμάτευση

φ: Αρμονία τέχνης και μαθηματικών: -μια win-win-win διαπραγμάτευση

Ένας πατέρας άφησε 17 καμήλες ως περιουσιακό στοιχείο για τους τρεις γιους του. Όταν πέθανε, οι γιοι του άνοιξαν τη διαθήκη που έλεγε ότι ο μεγαλύτερος έπρεπε να πάρει το 1/2 από τις 17 καμήλες, ο μεσαίος γιος να λάβει το 1/3 και ο μικρότερος να λάβει το 1/9 των...

O αριθμός 148

O αριθμός 148

 Abstract Ο αριθμός 148 διατυπώνει τη μέτρηση του «γνωστικού ορίου στον αριθμό των ατόμων με τα οποία κάθε άτομο μπορεί να διατηρήσει σταθερές σχέσεις. Επηρεάζει και δέχεται επιρροές από το “win-win-win papakonstantinidis  model” που στοχεύει στον κοινοτισμό Εκφράζει...

Η κοινωνικά αποδεκτή ισοοριακή Αρχή: Διδάγματα από τη Γραμμική Β

Η κοινωνικά αποδεκτή ισοοριακή Αρχή: Διδάγματα από τη Γραμμική Β

Του Λεωνίδα Α. Παπακωνσταντινίδη   Στα οικονομικά, το οριακό ποσοστό υποκατάστασης (MRS) είναι το ποσοστό με το οποίο ένας καταναλωτής μπορεί να εγκαταλείψει κάποια ποσότητα ενός αγαθού σε αντάλλαγμα για ένα άλλο αγαθό, ενώ διατηρεί το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας....

Pin It on Pinterest