EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek
PHSSR

PHSSR – H Ελληνική Μελέτη: 23 Προτάσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό Σύστημα Υγείας

4 Mar, 2024

Η πρωτοβουλία Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) αποτελεί μια διεθνή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, βιοεπιστημών, επιστημών της υγείας και επιχειρήσεων, με κύριο στόχο την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Ειδική αναφορά στην παγκόσμια πρωτοβουλία της εταιρείας PHSSR έκανε, πρόσφατα μιλώντας στο Greek News and Radio FL, η κα. Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας, AstraZeneca, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του εθνικού συστήματος υγείας, και επισημαίνοντας τα εξής: 

«Με αφορμή την πανδημία της Covid-19, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τη διεθνή συνεργασία PHSSR σε συνεργασία με το London School of Economics και το World Economic Forum. Σκοπός της ήταν και είναι να απαντήσει στο ερώτημα εάν υπάρχει τρόπος να αναδιαρθρώσουμε καλύτερα τα συστήματα υγείας των χωρών για να αντέχουν έντονους κλυδωνισμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα».
Επεσήμανε, ακόμα, η κα Χουλιάρα ότι, στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία απέδωσε καρπούς εξαιρετικά άμεσα, με επικεφαλής της σχετικής μελέτης τον καθηγητή Κώστα Αθανασάκη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πλαισιωμένο από μία ομάδα 20 διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου της υγείας. 

«Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ήδη διαθέσιμα με τις 23 βασικές διαπιστώσεις και συστάσεις της επιστημονικής ομάδας να αποτελούν την καλύτερη δυνατή βάση χάραξης νέων πολιτικών υγείας. Για να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας για το μέλλον, χρειαζόμαστε πολιτικές, οι οποίες θα δημιουργούνται με βάση τη ζήτηση, τις ανάγκες δηλαδή των ασθενών και όχι με βάση την προσφορά όπως γίνεται σήμερα» τόνισε η κα Χουλιάρα, η οποία σημείωσε μιλώντας στο Greek News and Radio FL πως «ορισμένες από τις προτάσεις της μελέτης μπαίνουν σε υλοποίηση, αλλά πολλές που σχετίζονται με τη στήριξη του ΕΣΥ, παραμένουν ακόμα σε εκκρεμότητα».

Περισσότερα για τη συνεργασία PHSSR για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας

Πριν από την πανδημία, πολλά συστήματα υγείας ανά τον κόσμο ήδη πάλευαν να συγκρατήσουν τα κόστη και να ανταποκριθούν στη ζήτηση, ενώ ο πληθυσμός γηράσκει και ταυτόχρονα αυξάνεται και ο επιπολασμός των μεταδιδόμενων νοσημάτων μεγεθύνεται. Σε αυτές τις προκλήσεις προστίθενται -μεταξύ άλλων- και τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού. Η πανδημία επιδείνωσε περεταίρω τα παραπάνω προβλήματα και ανέδειξε τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας.

Ατενίζοντας το μέλλον, οι συντελεστές του τομέα υγείας άρχισαν να αναζητούν πώς θα αναδιαρθρώσουν καλύτερα τα συστήματα υγείας. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε η συνεργασία PHSSR το 2020. Η συνεργασία ξεκίνησε από το London School of Economics, το World Economic Forum, και την AstraZeneca, που αργότερα πλαισιώθηκαν από άλλους παγκόσμιας εμβέλειας εταίρους, μεταξύ των οποίων οι Royal Philips, KPMG, Apollo Hospitals και Center for Asia-Pacific Resilience & Innovation. 

Η συνεργασία PHSSR ήδη δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες και συμπεριλαμβάνει οργανισμούς σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Η συνεργασία PHSSR και οι συντελεστές της συνεργάζονται σε τοπικό επίπεδο, με πανεπιστημιακούς, κυβερνήσεις, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως παρόχους υπηρεσιών υγείας και πληρωτές, ώστε να συνεισφέρουν στη γνώση και να παρέχουν καθοδήγηση σε δράσεις που θα στηρίζονται σε πορίσματα ερευνών με τεκμηριωμένες συστάσεις πολιτικών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας.

Η οπτική και ο σκοπός των Μελετών της PHSSR ανά χώρα καθορίζονται από 2 διαστάσεις 

  •        Βιωσιμότητα – Health System Sustainability

Η ικανότητα του συστήματος υγείας να βελτιώνει την υγεία του πληθυσμού, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη εκπλήρωση των βασικών λειτουργιών του, στο παρόν και στο μέλλον.

  •        Ανθεκτικότητα – Health System Resilience

Η ικανότητα του συστήματος υγείας να προετοιμάζεται, να απορροφά, να προσαρμόζεται και να ξεπερνά τις κρίσεις, υγειονομικές και κοινωνικές, ώστε να μετριάζει όσο το δυνατό περισσότερο τον αντίκτυπό τους στην υγεία του πληθυσμού.

PHSSR – H ελληνική μελέτη

Το βασικό ερώτημα της ελληνικής μελέτης ήταν πού βρίσκεται το σύστημα υγείας στην Ελλάδα μετά από μια εκτεταμένη ύφεση – αλλά και μια πανδημία.

Η μελέτη αποτύπωσε την τρέχουσα κατάσταση στο σύστημα υγείας της χώρας και εντόπισε τις «απειλές» αλλά και τις «ευκαιρίες» για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία για την παραγωγή προτάσεων για το μέλλον του συστήματος:

  •        Σχηματισμός Επιτροπής Ειδικών (Committee of Experts) της Μελέτης, με ισχυρό διεπιστημονικό χαρακτήρα
  •        Ενσωμάτωση της γνώμης των Ειδικών με βάση τη μεθοδολογία Delphi, η οποία κατέληξε σε μια σειρά προτάσεων που αξιολογήθηκαν στις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας και της εφικτότητας και παρήγαγαν 55 Προτάσεις Πολιτικής
  •        Κατάθεση των Τελικών Προτάσεων της Μελέτης, οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα Ομοφωνίας της Επιτροπής Ειδικών και για τις δύο διαστάσεις και οδήγησαν σε 23 προτάσεις δομημένες με βάση τους 7 Πυλώνες της μελέτης.

Το πλαίσιο ανάλυσης της Μελέτης (PHSSR framework) εστιάζει σε επτά τομείς λειτουργίας του συστήματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω infographic:

thumbnail 1709326389016blob

Οι προτάσεις προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας:

Διδάγματα από την πανδημία:

Διεξαγωγή δομημένου δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή των βασικών εμπλεκομένων μερών, για την αξιολόγηση της ανταποκρισιμότητας του συστήματος υγείας στην πανδημία. Η αποτύπωση των διδαγμάτων να καταγραφεί σε ειδική, δημόσια αναφορά.

Παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης:

Θεσμοθέτηση από το υπουργείο Υγείας μιας ανεξάρτητης επιτροπής παρακολούθησης για κάθε Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία, η οποία θα εξετάζει περιοδικά την πρόοδο κάθε Σχεδίου/Πολιτικής, βάσει προσυμφωνημένων στόχων και δεικτών μέτρησης.

Ανάλυση δεδομένων και τεκμηριωμένη πολιτική:

Δημιουργία ομάδων ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων εντός του συστήματος υγείας με στόχο την επεξεργασία τους για την τροφοδότηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων πολιτικής υγείας. Πρόνοια για τη δημόσια διαθεσιμότητα των συλλεγόμενων δεδομένων.

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης:

Εισαγωγή φόρων κατανάλωσης σε δραστηριότητες ή αγαθά που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία (φόροι αμαρτίας), για τη βελτίωση της χρηματοδοτικής βάσης του συστήματος υγείας και τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού σε παράγοντες κινδύνου για την υγεία.

ΠΦΥ: Αποζημίωση βάσει αποτελεσμάτων:

Ανάπτυξη σχημάτων αποζημίωσης των ιατρών της ΠΦΥ βάσει αποτελεσμάτων (payment by results) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Παροχές υγείας για πραγματικές ανάγκες:

Θεσμοθέτηση περιοδικής επαναξιολόγησης του κανονισμού παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών.

Στελέχωση ΕΣΥ βάσει των αναγκών υγείας:

Εισαγωγή διαδικασίας ετήσιου/μακροχρόνιου προγραμματισμού προσλήψεων στις δομές του συστήματος υγείας με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς.

Αύξηση αριθμού νοσηλευτών:

Προτεραιοποίηση της αύξησης του αριθμού των υπηρετούντων νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, με στόχο τη σύγκλιση με τον μέσο όρο στελέχωσης στην Ε.Ε.

Εργασιακή ικανοποίηση στο ΕΣΥ:

Εφαρμογή πολιτικής συστηματικής μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ευθύνη της διοίκησης των δομών του συστήματος.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Υγεία:

Εισαγωγή υποχρεωτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στις δομές του συστήματος υγείας.

Κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου:

Εκπόνηση Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου πενταετούς διάρκειας, με τη συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων μερών.

Ανοιχτά δεδομένα Υγείας:

Δημιουργία πλαισίου και μηχανισμού για την ανάλυση των δεδομένων από τη χρήση και τα αποτελέσματα των τεχνολογιών υγείας και τη διάθεσή τους στην επιστημονική κοινότητα.

Εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών Υγείας:

Δημιουργία κινήτρων για την εγχώρια παραγωγή τεχνολογιών υγείας (π.χ. φαρμάκων) μέσω κλαδικής/βιομηχανικής πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς εμπορευσιμότητας των παραγόμενων προϊόντων και την ανταπόκριση του συστήματος σε έκτακτα συμβάντα ή κρίσεις.

Οργανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας:

Δημιουργία αυτόνομου Οργανισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.

Επέκταση ΑΤΥ πέραν των φαρμάκων:

Δημιουργία διαδικασίας αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) πέραν των φαρμάκων (π.χ. βιοδείκτες, ψηφιακές εφαρμογές κλπ.).

Δεδομένα Πραγματικού Κόσμου – RWD:

Δημόσια διάθεση των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την κατανάλωση των φαρμάκων και έναρξη καταγραφής των θεραπευτικών εκβάσεων ώστε να συνδεθούν θεραπείες με αποτελέσματα.

Αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης:

Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης της εφαρμογής των προγραμμάτων πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου.

ΠΦΥ: Παρακολούθηση της μεταρρύθμισης:

Καθορισμός δεικτών προσβασιμότητας και ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες υγείας για την παρακολούθηση της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ.

Εθνικό πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία:

Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και προαγωγής υγείας στα σχολεία και την οικογένεια για την έγκαιρη αναγνώριση και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Εθνική πολιτική για τις ανισότητες στην υγεία:

Δημιουργία πλαισίου εθνικής πολιτικής έναντι των ανισοτήτων στην υγεία με μέτρησή τους βάσει δεικτών, ορισμός στόχων και δράσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων, και εκπόνηση σχετικής περιοδικής έκθεσης.

Ενεργειακή απόδοση νοσοκομείων:

Ένταξη των δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του νοσοκομείου στους δείκτες περιοδικής αξιολόγησης των Διοικητών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Πολιτική για την κλιματική αλλαγή:

Ανάπτυξη πολιτικής για την εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο σύστημα υγείας.

 

 

 

 

photo https://www.phssrgreece.gr/ 

 

 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This