EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek
Greek Book Fair

The First Greek Book Fair at the St. Katherine’s Festival in Melbourne, FL

20 Mar, 2023

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2023 έγινε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση Ελληνικών βιβλίων στην Florida των ΗΠΑ. Στο Festival της Αγίας Αικατερίνης στην Melbourne, FL έλαβε χώρα η Πρώτη Έκθεση Ελληνικού Βιβλίου από την Businessrise Publishing House, το Greek News and Radio FL και το Greek Books FL.
Πλήθος Ελληνικών βιβλίων και Έλληνες συγγραφείς παρέλασαν μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Έλληνες συγγραφείς που είναι μέλη του Greek Books FL και της Businessrise Publishing House και τα βιβλία τους ήρθαν κοντά σε Έλληνες και ξένους, στο περίπτερο μας. Παραμύθια, Βίοι Αγίων, και Βιβλία μαγειρικής είχαν τεράστια απήχηση στους επισκέπτες.
Το πλέον σημαντικό είναι όμως, ότι για πρώτη φορά ανοίχτηκε ο δρόμος, ώστε το Ελληνικό πνεύμα και οι Έλληνες συγγραφείς να βρουν ένα γόνιμο δρόμο στην Ελληνική Ομογένεια και στους κατοίκους της Florida. Αυτή η Πρώτη Έκθεση Ελληνικού Βιβλίου είναι η απαρχή για την δυναμική είσοδο του Ελληνικού πνεύματος και της Ελληνικής γλώσσας πιο δυναμικά στην ζωή της ομογένειας.
Ένας άγνωστος δρόμος για πάρα πολλούς, τον οποίο άνοιξε και διαφώτισε το όραμα και η αγάπη προς το Ελληνικό πνεύμα της ιδιοκτήτριας του Businessrise Group, κυρίας Ιωάννας Λαζάρου.
«Είναι μια εξαιρετικά ευτυχισμένη μέρα για μένα, που βλέπω ένα από τα όνειρα μου μνα πραγματοποιείται. Ανέκαθεν προσπαθούσα να εντάξω τα Ελληνικά βιβλία στην ζωή των Ελλήνων της Διασποράς, και σήμερα μπήκε ένας πολύ μεγάλος και γόνιμος σπόρος προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλοι μαζί δουλέψαμε με αυταπάρνηση για την επιτυχία αυτού του σκοπού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο George Roman, τον υιό του κύριο Andrew Roman και τον κύριο Robert Charalambos Longwell, οι οποίοι συνέβαλλαν τα μέγιστα με την πρόσκληση τους σε αυτό το καταπληκτικό Festival, που αποτελεί σημείο συνάντησης του Ελληνισμού στο Brevard County εδώ στη Florida», δήλωσε εμφανώς συγκινημένη η κυρία Λαζάρου.
Τόσο η Businessrise Publishing House, όσο και το Greek News and Radio FL μαζί με το Greek Books FL, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Λαζάρου θα προχωρήσουν δυναμικά σε αυτό το δρόμο και θα φέρουν όλο και περισσότερους Έλληνες συγγραφείς κοντά στην Ελληνική Διασπορά της Florida και της Αμερικής εν γένει.
————————————————–
On February 24, 2023, an important step was taken for the promotion of Greek books in Florida, USA. The First Greek Book Fair by Businessrise Publishing House, Greek News and Radio FL and Greek Books FL took place at the St. Catherine’s Festival in Melbourne, FL.
A multitude of Greek books and Greek authors paraded before the eyes of thousands of visitors. Greek authors who are members of Greek Books FL and Businessrise Publishing House and their books came close to Greeks and foreigners, at our stand. Fairy Tales, Lives of Saints, and Cookbooks had a huge impact on visitors.
The most important thing is, that for the first time the way was opened, so that the Greek spirit and the Greek writers could find a fruitful path in the Greek Community and the residents of Florida. This First Greek Book Exhibition is the beginning for the dynamic entry of the Greek spirit and the Greek language more dynamically into the life of the diaspora.
An unknown path for many, which was opened and enlightened by the vision and love for the Greek spirit of the owner of Businessrise Group, Mrs. Ioanna Lazarou.
“It’s an extremely happy day for me, seeing one of my dreams come true. I have always tried to integrate Greek books into the lives of Greeks in the Diaspora, and today a very large and fertile seed was planted in this direction. Together we worked selflessly for the success of this goal. I would like to thank Mr. George Roman, his son Mr. Andrew Roman and Mr. Robert Charalambos Longwell, who contributed the most with their invitation to this amazing Festival, which is a meeting point of Hellenism in Brevard County here in Florida”, said Mrs. Lazarou visibly moved.
Both Businessrise Publishing House, as well as Greek News and Radio FL together with Greek Books FL, under the guidance of Mrs. Lazarou, will move forward dynamically on this path and will bring more and more Greek writers closer to the Greek Diaspora of Florida and America in general.

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This