EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek
Η Αγγλική λέξη Various (Λατ. Varius) παρμένη από τη Γαλλική Varié που είναι η αρχαία Ελληνική λέξη Βαλιός

Η Αγγλική λέξη Various (Λατ. Varius) παρμένη από τη Γαλλική Varié που είναι η αρχαία Ελληνική λέξη Βαλιός

4 Jun, 2024

Τά άλογα του Αχιλλέα : Βάλιος και Ξάνθος

 

Ετυμολογικό λεξικό λέξεων προερχομένων εκ της Ελληνικής. Δεύτερος Τόμος. Παρίσι,1809

Μετάφραση από τα Γαλλικά από τον Δημήτρη Συμεωνίδη

Ποικίλος ποικίλος, επίθ. στα λατινικά varius, διαφοροποιημένος. ποικιλόχρωμος διαφόρων χρωμάτων, που προέρχεται από το ελληνικό Βαλιός (balios), λέξη με την ίδια σημασία, αλλάζοντας λ στο r και β στο v.

Από εκεί, το ρήμα ποικίλω, και ποικιλία, S.F. ποικιλία

Dictionaire étymologique des mots dérivés du Grec.Tome Second.Paris 1809 Varié varié, adj en latin varius ,diversifié . bigarré de diverse couleurs, qui a été fait du grec Βαλιός (balios), mot de même signification,en changeant λ en r et β en v. .

De là , le verbe varier ,et variété ,S.F. diversité

 

Η Γαλλική Γλώσσα έχει επηρεάσει την Αγγλική γλώσσα σε μεγάλο βαθμό και λογικό είναι λέξεις αρχαίες Ελληνικές να τις πήραν οι Αγγλοσάξονες από τους Γάλλους

Η επίδραση της γαλλικής στα αγγλικά σχετίζεται κυρίως με το λεξικό της, συμπεριλαμβανομένης της ορθογραφίας, και σε κάποιο βαθμό την προφορά της. Το μεγαλύτερο μέρος του γαλλικού λεξιλογίου στα αγγλικά μπήκε στη γλώσσα μετά την Νορμανδική κατάκτηση το 1066, όταν τα παλαιά γαλλικά, συγκεκριμένα η παλιά νορμανδική διάλεκτος, έγιναν η γλώσσα της νέας αγγλο-νορμανδικής αυλής, της κυβέρνησης και των ελίτ. Αυτή η περίοδος διήρκεσε για αρκετούς αιώνες μέχρι τον Εκατονταετή Πόλεμο (1337–1453). Ωστόσο, τα αγγλικά συνέχισαν να επηρεάζονται από τα γαλλικά. Οι εκτιμήσεις για το ποσοστό του αγγλικού λεξιλογίου που προέρχεται από τα γαλλικά κυμαίνονται από το ένα τρίτο έως τα δύο τρίτα. Η Αγγλική γλώσσα έγινε επίσημη γλώσσα στην Αγγλία το 1500 τον καιρό του Σαίξπηρ. Περίπου το 40 τοις εκατό από τις 15.000 λέξεις στα έργα του Σαίξπηρ ήταν γαλλικής προέλευσης.

 

Το Αγγλικό Λεξικό μας λέει ότι η λέξη σημαίνει ποικιλία και ότι προέρχεται από το λατινικό Varius αλλά δεν συνεχίζει την σωστή ετυμολογία

 

Ετυμολογικό λεξικό On Line

Μετάφραση από τα Αγγλικά από τον Δημήτρη Συμεωνίδη JP

Various

αρχές 15c., “χαρακτηρίζεται από ποικιλία”, από το λατινικό varius “μεταβαλλόμενο, διαφορετικό” (βλ. ποικίλλουν). Η έννοια “διαφορετικό το ένα από το άλλο, έχοντας μια ποικιλία χαρακτηριστικών” καταγράφεται από τη δεκαετία του 1630. ποικίλλω (v.)

μέσα 14 αιώνα. (μεταβατικός);

τέλη 14 αιώνα. (απαράβατο), από τα παλαιά γαλλικά variier “be change, go straray, change, alter, transform” και απευθείας από το λατινικό variare “change, alter, make different,” από varius “varied, different, spotted;” ίσως σχετίζεται με το varus «λυγισμένο, στραβό, με το γόνατο» και τον κιρσό «κιρσοκήλη» και, πιο απομακρυσμένα, με τα παλιά αγγλικά wearte «κονδυλώματα», σουηδικά varbulde «πύον πρήξιμο», λατινικά verruca «Μυρμήκιον»,ακροχορδών(των χεριών).

 

On Line Etymology Dictionary

various (adj.) early 15c., “characterized by variety,” from Latin varius “changing, different, diverse” (see vary). Meaning “different from one another, having a diversity of features” is recorded from 1630s. Related: Variously also from early 15c. vary (v.) mid-14c. (transitive); late 14c. (intransitive), from Old French variier “be changed, go astray; change, alter, transform” and directly from Latin variare “change, alter, make different,” from varius “varied, different, spotted;” perhaps related to varus “bent, crooked, knockkneed,” and varix “varicose vein,” and, more distantly, to Old English wearte “wart,” Swedish varbulde “pus swelling,” Latin verruca “wart.” Related: Varied; varying.

 

LIDDELL & SCOTT Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

βᾰλιός, -ά, -όν, I. διάστικτος, παρδαλός, πιτσιλωτός, σε Ευρ. II. ως παροξ., Βαλίος, όνομα ενός από τα άλογα του Αχιλλέα, «Παρδάλης», σε Ομήρ. Ιλ. (αμφίβ. προέλ.).

 

Στεφ.Κουμανούδη :Λεξικόν Λατινοελληνικόν

varius, a, um, (βαλιὸς) αἰόλος, ποικίλος, ποικιλόχρους. 2) ἐν τῇ γεωργικῇ· terra varia, γῆ ἄνωθεν μὲν ὑγρά, κάτωθεν δὲ ξηρά. 3) ποικίλος, πολυειδής. quales sint dii, varium est, ὁποῖοί εἰσιν οἱ θεοί, ποικίλως εἴτε διαφόρως λέγεται. 4) ποικίλος, εὐμετάβλητος, ἄστατος. Κύρ. ὅν. Varius, Οὐάριος, κατὰ τὰ Ἑλληνικὰ Αἴολος, Πολύειδος, καὶ Ποικίλιος. 6 varix, icis, ἅ. καὶ θ. κιρσός, κρισσός, ἰξία (νοσώδης τῶν φλεβῶν οἴδησις).

 

Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου:Πως η Ελληνική Γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο Λόγο

Γαλλικά: Varier που σημαίνει ποικίλω ,μεταβάλλω Varié ποικίλος (+bariolé) variation (μουσ.) ποικιλία,μέλους variété ποικιλία variable ευμετάβλητος variante παραλλαγή variole νόσος ευλογιά (λόγω των στιγμάτων) variolé βλογιοκομμένος Ιταλικά: Variare Ισπανικά:Variar Αγγλικά: Variate Γερμανικά: Variieren Λατινικά: Varius Εκ του Ελληνικού: Βαλιός=στικτός.Ποικίλος 7 (βαλίος, όνομα του ίππου του Αχιλλέως, δηλ. στικτός, παρδαλός) συνήθης τροπή του λ εις ρ (αντιδ: βεριετέ)

 

Ιωάν.Σταματάκου: Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης

Βαλιός, ά, όν (βάλλω) .στικτός, ποικίλος, παρδαλός,»βάλιος» (σημερ)= ὁ φέρων λευκὸν στίγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου (latin varius) πρβλ. Βαλίος ,ὄνομα ἑνὸς τῶν ἵππων τοῦ Ἀχιλλέως(πιθ. σύγγ. τῷ βαλανεὺς καὶ βάλλω

 

Η Μακρόχρονη Ιστορία αυτής της Λέξης

Από τη Λέξη Βαλιός έχουμε το όνομα Βαλίος

 

Βαλίος

Το ένα από τα δύο αθάνατα άλογα του Αχιλλέα

Γονείς Ζέφυρος και Ποδάργη

Αδέλφια Ξάνθος

Ετεροθαλή αδέρφια: Πόθος (πιθανόν) και Καρπός

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Βαλίος αναφέρονται τα ακόλουθα δύο όντα: Το ένα από τα δύο αθάνατα άλογα του Αχιλλέα. Γονείς του, όπως και του άλλου αλόγου, του Ξάνθου, ήταν η Ποδάργη και ο Ζέφυρος. Ο θεός Ποσειδώνας χάρισε τον Βαλίο στον Πηλέα, πατέρα του Αχιλλέα, ως γαμήλιο δώρο. Μετά τον 9 θάνατο και του Αχιλλέα, τα δύο άλογα υπηρέτησαν, έπειτα από εντολή του θεού Δία, τον Νεοπτόλεμο. Ο Διόδωρος αναφέρει ότι σύμφωνα με την παράδοση τα άλογα αυτά ήταν αρχικά Τιτάνες, σύμμαχοι του θεού Δία και του θεού Ποσειδώνα, που αξίωσαν κατά τη διάρκεια της Τιτανομαχίας να μεταμορφωθούν σε άλογα.

 

Ο Όμηρος αναφέρεται στον Βάλιο και Ξάνθον στην 16η ραψωδία της Ιλιάδας: στίχους 148-159

Απόδοση Ιάκωβου Πολυλά

Και ο Αυτομέδων έζεψε τον Ξάνθον και Βαλίον, πουλάρι’ ανεμόποδα, τα γέννησε η Ποδάργη η Άρπυι’ από τον Ζέφυρον ως έβοσκε στην χλόην στα τείχη του Ωκεανού. Τους έδεσε στο πλάγι τον Πήδασον ασύγκριτον, που’χε ο Πηλείδης φέρει από του Ηετίωνος την πορθημένην πόλιν, κι ίππος συμβάδιζε θνητός με αθάνατα πουλάρια. Τους Μυρμιδόνας σύνταζε και αρμάτωνε ο Πηλείδης όλους απ’ όλες τες σκηνές. Και ως ωμοφάγοι λύκοι με δύναμιν αδάμαστην, αφού στα όρη ελάφι κερατοφόρο εσπάραξαν μεγάλο και το φάγαν και είναι τα σιαγόνια τους κατάμαυρ’ από το αίμα.

 

Αρχαίον Κείμενον

τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους Ξάνθον καὶ Βαλίον, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσθην, τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ Ἅρπυια Ποδάργη 150 βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον Ὠκεανοῖο^^ . ἐν δὲ παρηορίῃσιν ἀμύμονα Πήδασον ἵει, τόν ῥά ποτ᾽ Ἠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ᾽ Ἀχιλλεύς, ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ᾽ ἵπποις ἀθανάτοισι. Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρ᾽ ἐποιχόμενος θώρηξεν Ἀχιλλεὺς πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν· οἳ δὲ λύκοι ὣς ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκή, οἵ τ᾽ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες δάπτουσιν· πᾶσιν δὲ παρήϊον αἵματι φοινόν·

 

Τα άλογα του Αχιλλέα κλαίνε για τον θάνατο του Πατρόκλου

Ιλίαδα 17 στίχοι 420-442 Απόδοση Ιάκωβου Πολυλά

και ανάμερ’ απ’ τον πόλεμον οι ίπποι του Αχιλλέως 11 εκλαίγαν άμα εγνώρισαν πόπεσ’ ο κυβερνήτης νεκρός από του Έκτορος την λόγχην, του ανδροφόνου.Και όσο και αν ίδρωνε ο καλός Διωρείδης Αυτομέδων και με την σφοδράν μάστιγα στα νώτα να τους πλήττει και να τους κραίνει μαλακά και να τους φοβερίζει, ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ᾽ ὄρσασκεν ἑκάστου. ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ᾽ ὀρυμαγδὸς χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο· 425 ἵπποι δ᾽ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. ἦ μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων, 430 πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾽ ἀρειῇ· μήτε στες πρύμνες να στραφούν, στην άκραν του Ελλησπόντου,μήτε κατά τον πόλεμον των Αχαιών να γύρουν ήθελαν, και ως ασάλευτη στέκεται στήλη επάνωστο μνήμ’ ανδρός ή γυναικός, ακλόνητοι κι εκείνοι εμέναν, στο πανεύμορφον αμάξι τους ζωσμένοι,με τα κεφάλια στηρικτά στην γην. Και πυρωμένα εχύναν δάκρυα που ο καλός τους λείπει κυβερνήτης.Και ως απ’ την ζεύγλην έπεφτεν η φουντωμένη χαίτη εις τα δυο πλάγια του ζυγού, μολύνετο εις το χώμα.Τους είδε κι εσυμπόνεσε το κλαύμα τους ο Δίας,την κεφαλήν εκίνησε κι έλεγε μέσα ο νους του:

 

Τα άλογα του Αχιλλέα κλαίνε για τον θάνατο του Πατρόκλου

Ιλίαδα 17 στίχοι 420-442

Αρχαίον Κείμενον

ὣς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ᾽ ὄρσασκεν ἑκάστου. ὣς οἳ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ᾽ ὀρυμαγδὸς χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι᾽ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο· 425 ἵπποι δ᾽ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. ἦ μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων, 430 πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾽ ἀρειῇ· τὼ δ᾽ οὔτ᾽ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον ἠθελέτην ἰέναι οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μετ᾽ Ἀχαιούς, ἀλλ᾽ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός, 435 ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα·δάκρυα δέ σφι θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ᾽ ἐμιαίνετο χαίτη 13 ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωθεν. 440 μυρομένω δ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, κινήσας δὲ κάρη πὅροι ὃν μυθήσατο θυμόν·

 

Άγγελος Σικελιανός

Τ’ άλογα του Αχιλλέα

Ω ασφοδελώνα·

δίπλα σου

δυο εχλιμιντρίσαν άλογα

και διάβηκαν τρεχάτα…

Σαν κύμα έλαμπ’ η ράχη τους·

από το πέλαο βήκανε,

τον έρμο άμμο εσκίσανε,

με ορτούς λαιμούς, τετράψηλα,

με άσπρους αφρούς, βαρβάτα…

Στα μάτια τους κουφόκαιγε

μιαν αστραψιά· και βύθισαν

πάλι στο κύμα, κύματα,

αφρός στου πέλαου τον αφρό,

και χάθηκαν. Και γνώρισα

τ’ άτια, που το ’να ανθρώπινη

φωνήν επήρε μάντισσα.

Τα ηνία εκράτει ο ήρωας·

χτύπησε, ετράβηξε μπροστά

τα θεοτικά του νιάτα…

 Άτια ιερά, ακατάλυτα

σας κράτησεν η μοίρα,

στα μέτωπα τα ολόμαυρα

δένοντας, για τα βέβηλα

τα μάτια, μιαν ολόλευκη

μεγάλη αβασκαντήρα!

 

Άγγελος Σικελιανός. 1965. Λυρικός Βίος. Επιμ.: Γ. Π. Σαββίδης. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Ίκαρος. 1η έκδ.: Άγγελος Σικελιανός. 1909. Αλαφροΐσκιωτος. Αθήνα: τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου.

 

 

The horses of Achilles

Angelos Sikelianos

translated by A. E. Stallings

 

O Field of Asphodel, two horses

Whinnied and raced along your edge,

Their backs were shining like a wave

As they came surging out of the tide

And tore across the empty sand,

Their necks were arched like breakers, high,

Stallions flecked with white foam . . .

Lightning kindled in the eye.

They dove back in, wave into the waves,

Foam into the foam of the sea,

And then were gone. I knew those steeds,

One had taken on human voice,

And prophecy, a sayer of sooth.

The hero gripped the reins and kicked,

Driving onward his godlike youth . . .

Holy horses, fate has kept you

Indestructible, and set

Upon your foreheads black as night

A charm against the evil eye,

A great and blinding blaze of white!

 

 

Τα άλογα του Αχιλλέως

Του Κωνσταντίνου Καβάφη

 

Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο,

που ήταν τόσο ανδρείος, και δυνατός, και νέος,

άρχισαν τ’ άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως·

η φύσις των η αθάνατη αγανακτούσε

για του θανάτου αυτό το έργον που θωρούσε.

Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακρυές χαίτες κουνούσαν,

την γη χτυπούσαν με τα πόδια, και θρηνούσαν

τον Πάτροκλο που ενοιώθανε άψυχο -αφανισμένο

μιά σάρκα τώρα ποταπή -το πνεύμα του χαμένο

ανυπεράσπιστο -χωρίς πνοή

εις το μεγάλο Τίποτε επιστραμένο απ’ την ζωή.

Τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων

αλόγων και λυπήθη. «Στου Πηλέως τον γάμο»

είπε «δεν έπρεπ’ έτσι άσκεπτα να κάμω·

καλύτερα να μην σας δίναμε άλογά μου

 δυστυχισμένα! Τι γυρεύατ’ εκεί χάμου

στην άθλια ανθρωπότητα πούναι το παίγνιον της μοίρας.

Σεις που ουδέ ο θάνατος φυλάγει, ουδέ το γήρας

πρόσκαιρες συμφορές σας τυραννούν. Στα βάσανά των

σας έμπλεξαν οι άνθρωποι». -Όμως τα δάκρυά των

για του θανάτου την παντοτεινή

την συμφοράν εχύνανε τα δυό τα ζώα τα ευγενή.

 

[1897] Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897– 1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

 

 

Ανάλυση τού ποιήματος

Αυτό το ποίημα διερευνά την θλίψη και τον οίκτο που προκαλούνται από τη μαρτυρία του θανάτου, ιδιαίτερα την πρόωρη απώλεια ενός νεαρού, ευγενούς πολεμιστή. Το ποίημα υποδηλώνει ότι ακόμη και τα αθάνατα όντα δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη θλίψη της θνητότητας.Σε σύγκριση με τα άλλα έργα του Καβάφη, αυτό το ποίημα παρουσιάζει έναν πιο φανερό συναισθηματικό τόνο και εστίαση στην επίδραση του θανάτου τόσο στους θνητούς όσο και στους αθάνατους. Αντικατοπτρίζει επίσης τα ευρύτερα θέματα της μοιρολατρίας και τα όρια της ανθρώπινης δύναμης που είναι κοινά στην ποίησή του.Μέσα στη χρονική του περίοδο, το ποίημα ευθυγραμμίζεται με τη γοητεία της ελληνιστικής εποχής με την κλασική μυθολογία και την εξερεύνηση των ανθρώπινων συναισθημάτων. Αποτυπώνει το 18 τραγικό πάθος του ομηρικού έπους προσθέτοντας παράλληλα μια νότα φιλοσοφικού στοχασμού.

 

The Horses of Achilles

  1. P. Cavafy (Translation by Kathleen Vail)

 

When they saw him laid low, Patroklos,

who was so young for one so famed for valiant deeds,

they began to cry, Achilles’ steeds,

with their immortal nature contradicting

the specter of Death that they were witnessing.

With raging heads shaking and shining manes streaming

and hooves pounding loudly, they were grieving

Patroklos who lay there silently – annihilated –

a flesh forsaken – a spirit desolated –

sucked dry and stripped naked by the hand of strife

– translated to the silent Void from vivacious life.

Zeus of the Eternals saw the tears

of the horses and sadly said, “At Peleus’ wedding

I should not foolishly have done this thing.” He, regretting,

added, “It was better had we not given him my steeds.

Unhappy horses! Why are you trapped there in the hapless deeds

of wretched folk on fields where games of fate are played.

You whom neither death nor old age plagues

are tyrannized by temporary pains. To transient strife and stress

your people have you chained.” But hot tears nevertheless

for the permanently dead

the two noble animals achingly shed.

 

 

Αρχαίες Πηγές:

Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum (4099: 001) “Etymologicum magnum”, Ed. Gaisford, T. Oxford: Oxford University Press, 1848, Repr. 1 67. Kallierges page 186, line 27 Ἔνιοι καμπτῆρα. <Βάλιος>: Ὄνομα τοῦ ἵππου τοῦ Ἀχιλλέως.

Scholia In Homerum, Scholia in Iliadem (scholia vetera) Book of Iliad 8, verse 185b, line of scholion 3 A ex. <Ξάνθε τε καὶ σὺ Πόδαργε ><καὶ Αἴθων Λάμπε τε δῖε>:> ἀθετεῖται ὁ στίχος πρῶτόν γε διὰ τὸ σύ, εἶτα διὰ τὰ ὀνόματα· Λάμπος γὰρ τῆς Ἠοῦς ἐστιν ἵππος (cf. ψ 246), Ξάνθος δὲ Ἀχιλλέως (cf. Τ 400), Πόδαργος Μενελάου (cf. Ψ 295), Αἴθη Ἀγαμέμνονος (cf. ib.), ἣν Αἴθωνα νῦν εἶπε μεταθεὶς τὸ γένο

 

Βοηθήματα:

Dictionaire étymologique des mots dérivés du Grec.Tome Second.Paris 1809

LIDDELL & SCOTT:Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου Πως η Ελληνική Γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο Λόγο

Ιωάν.Σταματάκου:Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης

Ο Όμηρος αναφέρεται στον Βάλιο και Ξάνθον στην 16η ραψωδία της Ιλιάδας: στίχους 148-159.Απόδοση Ιάκωβου Πολυλά.Τα άλογα του Αχιλλέα κλαίνε για τον θάνατο του Πατρόκλου.Ιλίαδα 17 στίχοι 420-442 .Απόδοση Ιάκωβου Πολυλά

Άγγελος Σικελιανός. 1965. Λυρικός Βίος. Επιμ.: Γ. Π. Σαββίδης. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Ίκαρος. 1η έκδ.: Άγγελος Σικελιανός. 1909. Αλαφροΐσκιωτος. Αθήνα: τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου.Ποίημα: Τ’ άλογα του Αχιλλέα

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.Ποίημα: Τα άλογα του Αχιλλέως The Horses of Achilles .C. P. Cavafy.(Translation by Kathleen Vail)

Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (TLG)

Θεοφανώ Φ.Πολυμέρη. «Ετυμολογία κυρίων ονομάτων και τοπονυμιών των Ομηρικών Επών.» σελ. 644

Βίκυ Ζαγκαβιέρου-Βούρβουλη: Η προσφορά της Ε λληνικής Γλώσσας στην Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Κ.Κερερνύϊ: Η Μυθολογία των Ελλήνων Ρόμπερτ Γκρέϊβς: Οι Ελληνικοί Μύθοι.Τόμος1. 21

Στέφ.Κουμανούδη: Λεξικόν Λατινοελληνικόν

On Line Etymology Dictionary

photo https://en.wikipedia.org/ 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This