EnglishGreek

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Σε εκείνους που σκέπτονται πως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει καμία σημασία ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Η σημερινή, όπως και η παλιά Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει τον εαυτό του.

Χένρυ Μίλλερ, 1891-1980, Αμερικανός συγγραφέας

Η Ελληνική εφημερίδα και το Ελληνικό Ραδιόφωνο της Florida, με έδρα το Miami
The Greek News and Greek Radio in  FL

Subscribe to our newspaper
EnglishGreek

φ: Αρμονία τέχνης και μαθηματικών: -μια win-win-win διαπραγμάτευση

2 Jul, 2024
Αρμονία τέχνης και μαθηματικών

Ένας πατέρας άφησε 17 καμήλες ως περιουσιακό στοιχείο για τους τρεις γιους του. Όταν πέθανε, οι γιοι του άνοιξαν τη διαθήκη που έλεγε ότι ο μεγαλύτερος έπρεπε να πάρει το 1/2 από τις 17 καμήλες, ο μεσαίος γιος να λάβει το 1/3 και ο μικρότερος να λάβει το 1/9 των καμήλων. Καθώς δεν είναι δυνατό να χωριστεί το 17 στο μισό ή το 17 με το 3 ή το 17 με το 9, οι γιοι άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους. Πώς μπορούσαν να μοιράσουν 17 καμήλες μεταξύ τους; Αποφάσισαν να επιστρατεύσουν έναν σοφό άνθρωπο για να λύσει το θέμα. Ο σοφός άκουσε υπομονετικά και αφού το σκέφτηκε, έφερε μια δική του καμήλα και την πρόσθεσε στις 17. Αυτό αύξησε το σύνολο σε 18 καμήλες. Τελικά, εκτέλεσε τη διαθήκη του νεκρού πατέρα:1/2 από 18 = 9. Έδωσε 9 καμήλες στον μεγαλύτερο γιο.

1/3 του 18 = 6. Έδωσε 6 καμήλες στον μεσαίο γιο.

1/9 του 18 = 2. Έδωσε 2 καμήλες στον μικρότερο γιο.

Τώρα προσθέστε αυτό 9 + 6 + 2 = 17 αφήνοντας μια καμήλα, την οποία πήρε πίσω ο σοφός ΗΘΙΚΟ: Η στάση της διαπραγμάτευσης και της επίλυσης προβλημάτων είναι να βρεθεί η 18η καμήλα, δηλαδή το κοινό έδαφος. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος μπορεί να βρει το κοινό έδαφος, το ζήτημα επιλύεται. Είναι δύσκολο κάποιες στιγμές. Ωστόσο, για να βρεθεί μια λύση, το πρώτο βήμα είναι να πιστέψεις ότι υπάρχει λύση. Αν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λύση, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε καμία.

To win-win ως στρατηγική διαπραγμάτευσης, εισήγαγε πρώτος ο John Forbes Nash (the bargaining problem,1950) Για αυτό πήρε το Nobel Οικονομικών 1994

Μετέτρεψε την ανταγωνιστική διαπραγμάτευση σε συνεργατική με περισσότερες πιθανότητες συμφωνίες και περισσότερο κέρδος  και για τους δύο συμβαλλόμενους Η Ισορροπία Nash ξεπερνά τα όρια δοσμένης “πίτας” για μοιρασιά

Με τα αξιώματα του Nash δηλαδή

  • το βέλτιστο κατά παρέτο,
  • τη συμμετρία,
  • τη σταθερότητα σε σχέση με αλλαγές κλίμακας και την
  • ανεξαρτησία από τη συστολή του εφικτού συνόλου, μπορούμε να προσεγγίσουμε τις διαπραγματεύσεις σε πλαίσιο μη συνεργασίας με την έννοια της ισορροπίας του Nash και να ξεπεράσουμε τα όρια της κοινής λογικής όπως το αποδεικνύουν τα παράδοξα της θεωρίας παιγνίων.

Κατά την αντιμετώπιση των διαπραγματεύσεων, χρησιμοποιούμε μια αριθμητική χρησιμότητα, του τύπου που αναπτύχθηκε στη Θεωρία των Παιχνιδιών, για να εκφράσουμε τις προτιμήσεις ή τα γούστα κάθε ατόμου που συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις. Με αυτό το μέσο εισάγουμε στο μαθηματικό μοντέλο την επιθυμία κάθε ατόμου να μεγιστοποιήσει το κέρδος του στις διαπραγματεύσεις.

Η έννοια της «προσμονής» είναι σημαντική σε αυτή τη θεωρία. Αυτή η έννοια θα εξηγηθεί εν μέρει με την απεικόνιση. Ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Σμιθ ξέρει ότι θα του δοθεί ένα νέο Buick αύριο. Μπορούμε να πούμε ότι έχει μια προσμονή Buick. Ομοίως, μπορεί να έχει μια προσμονή Cadillac. Αν ήξερε ότι αύριο θα πετούσε ένα νόμισμα για να αποφασίσει αν θα έπαιρνε ένα Buick ή μια Cadillac, θα λέγαμε ότι είχε μια προσμονή 2 Buick, 2 Cadillac. Έτσι, η προσμονή ενός ατόμου είναι μια κατάσταση προσδοκίας που μπορεί να περιλαμβάνει τη βεβαιότητα ορισμένων απρόβλεπτων και διάφορες πιθανότητες άλλων ενδεχομένων. Ως άλλο παράδειγμα, ο κ. Σμιθ μπορεί να ξέρει ότι θα πάρει Buick αύριο και να πιστεύει ότι έχει μισές πιθανότητες να πάρει και μια Cadillac. Η αναμονή 2 Buick, – Cadillac που αναφέρθηκε παραπάνω δείχνει την ακόλουθη σημαντική ιδιότητα των προσδοκιών: εάν 0 < p < 1 και τα Α και Β αντιπροσωπεύουν δύο προσδοκίες, υπάρχει μια προσμονή, την οποία αντιπροσωπεύουμε με pA + (1 – p ) Β, που είναι ένας συνδυασμός πιθανότητας των δύο προσδοκιών όπου υπάρχει πιθανότητα p του Α και 1 – p του Β. Κάνοντας τις ακόλουθες παραδοχές μπορούμε να αναπτύξουμε τη θεωρία της χρησιμότητας ενός μεμονωμένου ατόμου: 1. Ένα άτομο που προσφέρεται Δύο πιθανές προσδοκίες μπορούν να αποφασίσουν ποια είναι προτιμότερη ή ότι είναι εξίσου επιθυμητή. 2. Η παραγγελία που παράγεται με αυτόν τον τρόπο είναι μεταβατική. αν το Α είναι καλύτερο από το Β και το Β είναι καλύτερο από το C, τότε το Α είναι καλύτερο από το C. 3. Οποιοσδήποτε συνδυασμός πιθανότητας εξίσου επιθυμητών καταστάσεων είναι εξίσου επιθυμητός με οποιαδήποτε από τις δύο. 4. Εάν τα Α, Β και Γ είναι όπως στην υπόθεση (2), τότε υπάρχει ένας συνδυασμός πιθανότητας του Α και του Γ που είναι εξίσου επιθυμητός με τον Γ. Αυτό ισοδυναμεί με υπόθεση συνέχειας. 5. Εάν 0 < p < 1 και τα Α και Β είναι εξίσου επιθυμητά, τότε τα pA + (1 – p) C και pB + (1 – p) C είναι εξίσου επιθυμητά. Επίσης, εάν το Α και το Β είναι εξίσου επιθυμητά, το Α μπορεί να αντικαταστήσει το Β σε οποιαδήποτε σχέση κατάταξης επιθυμίας ικανοποιείται από το Β. Αυτές οι παραδοχές αρκούν για να δείξουν την ύπαρξη μιας ικανοποιητικής συνάρτησης χρησιμότητας, που εκχωρεί έναν πραγματικό αριθμό σε κάθε πρόβλεψη ενός ατόμου. Αυτή η συνάρτηση χρησιμότητας δεν είναι μοναδική, δηλαδή, εάν το u είναι μια τέτοια συνάρτηση, τότε το ίδιο ισχύει και για το au + b, με την προϋπόθεση ότι a > 0. Αφήνοντας τα κεφαλαία γράμματα να αντιπροσωπεύουν προσδοκίες και τα μικρά πραγματικούς αριθμούς, μια τέτοια συνάρτηση χρησιμότητας θα ικανοποιήσει τις ακόλουθες ιδιότητες: (α) το u(A) > το u(B) είναι ισοδύναμο με το A είναι πιο επιθυμητό από το B, κ.λπ. (β) Εάν O < p <, 1 τότε u[pA + (1 – p) B] = pu(A) + (1 – p) u(B). Αυτή είναι η σημαντική ιδιότητα γραμμικότητας μιας συνάρτησης χρησιμότητας.

Μια από τις αποτελεσματικότερες συμβολές της ισορροπίας του Nash είναι η απόδειξη του σφάλματος που αποτελεί ο δογματισμός της ατομικής ορθολογικότητας. Διότι αν και αυτή είναι φυσιολογική για κάθε άτομο, ενώ η λύση Nash εμφανίζεται ως μη ορθολογική, η γενίκευσή της παρουσιάζει ουσιαστικά ελαττώματα. Η απλή αναπαραγωγή της ίδιας ιδέας από κάθε μέλος ενός συνόλου που δίνει προτεραιότητα στον εαυτό του δεν στέκει μόλις υπάρχουν συσχετισμοί και σχέσεις, διότι το σύστημα μπορεί να είναι συμμετρικό μόνο αν είναι ανεξάρτητο(Λυγερός)[1]. Κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν όλοι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τότε δεν γίνεται τίποτε όσον αφορά στην υλοποίηση της θεωρίας. Αν ο καθένας σκέφτεται μόνος του, μπορεί να βρει όντως την καλύτερη λύση, αν όμως ανήκει σ’ ένα σύνολο μπορεί η λύση αυτή να μην υλοποιείται. Η συνειδητοποίηση της μη ύπαρξης της πολλαπλής ατομικιστικής λύσης είναι μια από της αρχές της ισορροπίας του Nash. Και ανήκει στη λογική της στρατηγικής εφόσον δεν ασχολείται με ανύπαρκτες λύσεις ακόμα κι αν είναι ιδανικές σ’ ένα περιορισμένο πεδίο σκέψης και δράσης. Από αυτή την άποψη, η ισορροπία του Nash εμφανίζεται ως αξίωμα της λειτουργίας της συλλογικής σκέψης.

Η δυναμική προσέγγιση της στρατηγικής επιλογής του Nash πρόσφερε ένα πλαίσιο ερμηνείας της ολικής συνεργασίας με μη συνεργάσιμα στοιχεία όπως με τα μαζικά στοιχεία όπου δεν είναι δυνατόν για κάθε μέλος να έχει μια γενική εικόνα των κινήσεων του συνόλου ή απλώς μια σχετικά μεγάλη βάση δεδομένων. Η δυναμική προσαρμογή των κινήσεων του κάθε μέλους ερμηνεύεται φυσιολογικά στο πρόγραμμα του Nash και Brooks εφόσον απλοί κανόνες δίχως γενική προκαθορισμένη στρατηγική μέσω της τακτικής επιτρέπουν την υλοποίηση μιας πολύπλοκης δομής. Έτσι ο συνδυασμός των αρχικών κανόνων και της δυναμικής αποτελεί μια πρόκληση για τη στρατηγική εφόσον υλοποιούν ένα στόχο πριν την άμεση επιλογή μιας δεδομένης στρατηγικής. Σ’ ένα πλαίσιο μετά-στρατηγικής, η επιλογή των κανόνων αποτελεί μια προ-στρατηγική διότι με την εξέλιξη της δυναμικής του συστήματος δημιουργείται μια ερμηνεία στρατηγικής. Η υλοποίηση του στόχου με δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους παρουσιάζεται ως ισοδυναμία πράξεων. Η διαφορά παραμένει ερμηνευτική, και η επιλογή, ένα δείγμα πολιτικής και δόγματος. Αφενός η συλλογική σκέψη αντικρούει την κλασική έννοια της σκέψης, αφετέρου δίνει μια νέα ερμηνεία της ιδέας της. Η ισοδυναμία του πολύπλοκου με τη σύνθεση του απλού αλλάζει τον απλοϊκό διαχωρισμό και τον μετατρέπει σ’ ένα ελκυστικό πεδίο επιλογών όπου επανανακαλύπτουμε την ιδέα του τεστ του Turing. Η εργονομική ισοδυναμία μετατρέπεται σε μια οντολογική ισοδυναμία αποδεικνύοντας και πάλι ότι το έργο δημιουργεί το ον. Η ισορροπία του Nash μέσω της συλλογικής σκέψης διαμορφώνει τις αντιλήψεις μας περί της ίδιας της σκέψης διότι δημιουργεί ένα νέο νοητικό σχήμα που εμπλέκει την τακτική και την προ-στρατηγική σ’ ένα μεταστρατηγικό πλαίσιο.

Ως εδώ αναφερόμαστε σε στρατηγικές κυριαρχίας, μέσω συνεργασίας Ως εδώ είναι ένα τυπικό εργαλείο που διευκολύνει τη διαπραγμάτευση-θα λέγαμε, σχηματικά, μέχρι τις 17 καμήλες

Δεν αναδεικνύεται η ενσυναίσθηση, είτε η ενσυναίσθηση δεν είναι συνειδητή επιλογή Προκύπτει από τη στρατηγική κυριαρχίας (στα μερίδια)

Απεναντίας, μια win-win-win διαπραγμάτευση εισάγει την ενσυναίσθηση ως συνειδητή επιλογή ακριβώς επειδή το τρίτο win εισάγει την έννοια της δικαιοσύνης και του κοινοτισμού: Σε βοηθά να ξεπεράσεις το εγώ και να προσεγγίσεις το υπερεγώ ακριβώς επειδή εισάγεται ο κοινοτισμός

Συνεχίζεται…

 

 

 

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook @grnewsradiofl

Ακολουθήστε μας στο Twitter @grnewsradiofl

 

Copyright 2021 Businessrise Group.  All rights reserved. Απαγορεύται ρητώς η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή όλου του υλικού του ιστοχώρου χωρίς τις κάτωθι προυποθέσεις: Θα υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς το άρθρο ή την σελίδα. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow Όταν τα κείμενα υπογράφονται από συντάκτες, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του συντάκτη και ο ενεργός σύνδεσμος που οδηγεί στο προφίλ του Το κείμενο δεν πρέπει να αλλοιώνεται σε καμία περίπτωση ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμβεί, τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ποιο είναι το πρωτότυπο κείμενο και ποιες είναι οι προσθήκες ή οι αλλαγές. αν δεν πληρούνται αυτές οι προυποθέσεις, τότε το νομικό τμήμα μας θα προβεί σε καταγγελία DMCA, χωρίς ειδοποίηση, και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες.

Άλλα Άρθρα

Τελευταία Άρθρα

Σχολιασμός Επικαιρότητας

Ενδιαφέροντα Θέματα

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων


Συμβουλές Μαγειρικής

Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
Estiatorio Milos Miami
International sounds DJ Entertainment

Pin It on Pinterest

Share This