Η παράδοση λέει ότι μόλις είδαν οι Τρεις Μάγοι ένα άστρο στον ουρανό, κατάλαβαν ότι είχε γεννηθεί ο Σωτήρας του κόσμου και το ακολούθησαν. Το άστρο τους οδήγησε στο Θείο βρέφος, όπου πήγαν ταπεινά για να Το προσκυνήσουν. Αν τελικώς υπήρξαν, τι ήταν;;; Μάγοι ή...